[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del manual per a la beta (era: [RFpreseed.xml)On Sun, Feb 10, 2008 at 10:26:10PM -0800, Matt Bonner wrote:
> No arribo a entendre que s'hauria de fer, pero si puc ajudar, fes-me saber
> que i com.

La traducció del manual funciona diferent que la resta. En comptes
d'utilitzar fitxers PO, nosaltres traduïm directament els XML que formen
el manual. A la pàgina d'estadístiques[1] el que hi ha és una llista de
fitxers que no estan traduïts, o fitxers que no estan al dia juntament
amb un diff dels canvis que hi ha hagut a la versió original en anglès.
Al principi sembla un mica complicat, tot i que en el fons no n'hi per
tant.

En qualsevol cas, el manual ja està al dia per a la beta. (El que es pot
fer en qualsevol moment és revisar, que no requereix editar els fitxers
XML ja que les errades normalment també es poden trobar als manuals
generats per a cadascuna de les arquitectures, p.ex. i386[2]).

  1. http://ettin.org/pub/debian/dimstats/index.html
  2. http://d-i.alioth.debian.org/manual/ca.i386/index.html


Reply to: