[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del manual per a la beta (era: [RFpreseed.xml)Hola,

No arribo a entendre que s'hauria de fer, pero si puc ajudar, fes-me saber
que i com.

Matt

2008/2/10 Jordà Polo <jorda@ettin.org>:
On Sat, Feb 09, 2008 at 12:34:28AM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Hola
> Adjunte el diff per aplicar-se appendix/preseed.xml (45612 -> 50744)

No he pogut revisar-lo encara, però adjunto una altra actualització del
manual. Recordeu que els diff equivalents en anglès estan a la pàgina
d'estadístiques de les traduccions[1]. A banda de les revisions, en
aquest moments queden encara 3 fitxers pendents: chroot-install.xml,
components.xml i apt-setup.xml.

 1. http://ettin.org/pub/debian/dimstats/


Reply to: