[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sambaHola Matt,

Gràcies per els comentaris.

On Mon, Mar 12, 2007 at 07:33:14PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Si no recordo malament, "suportar" te mes be el sentit de "endure" en 
> angles,

Per lo general sí. No sé si això vol dir que no es pot usar com traducció
de "support", la meva impressió era que es pot?

> Se sent utilitzat sovint per voler dir "support", però el correcte
> seria "permetre"
> tipus

> "No es permet l'encadenament dels servidors passdb."

> o quelcom així. Pel que llegeixo, un backend és una mena de servidor de
> dades, no?

No parlem aquí de servidors. El "backend" es el codi utilitzat pel servidor
samba i no un servidor distint.

> Veig que a la segona cadena, utilitzes "motor", que em sembla
> possible, però potser una mica confosa en quant a desxifrar què passa i 
> què
> fer basat en el missatge.

Aquest de "motor" el vaig robar de la traducció castellana; segur que algú
pot pensar quelcom millor. :)

> On 3/12/07, Steve Langasek <vorlon@debian.org> wrote:
> >Solament tenim dues noves cadenes aquí. Algú pot repassar-les i dir-me 
> >que
> >mal és la meva traducció? :)
> >
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../samba-common.templates:5001
> msgid "Chaining passdb backends is not supported"
> msgstr "No es suporta l'encadenament dels pdb"
>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../samba-common.templates:5001
> msgid ""
> "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
> "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
> "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
> "The new version of samba will not work until you correct this."
> msgstr ""
> "Des de la versió 3.0.23, Samba ja no suporta l'encadenament de més d'un pdb "
> "al paràmetre \"passdb backend\". Sembla que el vostre smb.conf conté un "
> "paràmetre \"passdb backend\" que consta d'una llista de motors. La nova "
> "versió de Samba no funcionarà fins que el corregiu."

-- 
Steve Langasek          Give me a lever long enough and a Free OS
Debian Developer          to set it on, and I can move the world.
vorlon@debian.org                  http://www.debian.org/Reply to: