[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sambaOn Mon, Mar 12, 2007 at 06:40:05PM -0700, Steve Langasek wrote:
> Solament tenim dues noves cadenes aquí. Algú pot repassar-les i dir-me que
> mal és la meva traducció? :)
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../samba-common.templates:5001
> msgid "Chaining passdb backends is not supported"
> msgstr "No es suporta l'encadenament dels pdb"

No acabo d'entendre el canvi passdb -> pdb.
 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../samba-common.templates:5001
> msgid ""
> "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
> "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb.conf "
> "file contains a passdb backend parameter consisting of a list of backends. "
> "The new version of samba will not work until you correct this."
> msgstr ""
> "Des de la versió 3.0.23, Samba ja no suporta l'encadenament de mes d'un pdb "
> "al paràmetre \"passdb backend\". Sembla que el vostre smb.conf conté un "
> "paràmetre \"passdb backend\" que consta d'una llista de motors. La nova "
> "versió de Samba no funcionarà fins que el corregiu."

de mes d'un -> de més d'un
\"passdb backend\" -> «passdb backend»Reply to: