[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://howto/installation-howto.xmlOn Fri, Mar 09, 2007 at 09:30:18PM -0800, Steve Langasek wrote:
> L'original:
> 
> The next steps are setting up your time zone and clock.
> 
> -> Els propers passos són configurar el fus horari i configurar el rellotge.

No m'acaba de fer el pes la repetició de "configurar".

> By default you will need to provide a password for the <quote>root</quote>
> (administrator) account and information necessary to create one regular user
> account.
> 
> -> Per defecte haureu d'indicar la contrasenya del compte de
>    <quote>root</quote> (l'administrador), i la informació necessària per
>    crear un (un sols?) compte d'usuari regular.

un sols -> un sol / tan sols un (aquí millor el primer)

Gràcies per la revisió!Reply to: