[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/non-debian-partitioning.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28997 -->

 <sect1 id="non-debian-partitioning">
 <title>Preparticionament per sistemes multi-arrencada</title>
<para>

Quan es parla de particionar el vostre disc es refereix a el fet de dividir el 
vostre disc en seccions. Cada secció és independent de les altres.
Ã?s igual d'interessant que posar murs dins d'una casa; si afegiu mobles
a una habitació, no afectarà a les altres habitacions.

</para><para arch="s390">
Sempre que a aquesta secció es parle de <quote>discs</quote> hauríeu d'entendre
com a DASD o minidisc VM al mon &arch-title;. També en aquest cas, una màquina 
vol dir hoste VM o LPAR.

</para><para>

Si ja teniu un sistema operatiu al vostre sistema

<phrase arch="i386">
(Windows 9x, Windows NT/2000/XP, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, &hellip;)
</phrase>

<phrase arch="alpha">
(Tru64 (Digital UNIX), OpenVMS, Windows NT, FreeBSD, &hellip;)
</phrase>

<phrase arch="s390">
(VM, z/OS, OS/390, &hellip;)
</phrase>

<phrase arch="m68k">
(Amiga OS, Atari TOS, Mac OS, &hellip;)
</phrase>

i voleu afegir Linux al mateix disc, necessitareu reparticionar el disc.
Debian necessita de les seves particions pròpies al disc. No es pot
instal·lar a particions Windows o MacOS. Es poden compartir algunes particions
amb altres sistemes Linux, però no es descriu ací. Com a mínim necessitareu
una partició dedicada per l'arrel de Debian.

</para><para>

Podeu trobar informació de la configuració de la vostra partició utilitzant
una eina de particionament pel vostre sistema operatiu
<phrase
arch="i386">, com el fdisk o el PartitionMagic</phrase><phrase
arch="powerpc">, com el Drive Setup, HD Toolkit, o les MacTools</phrase><phrase
arch="m68k">, com el HD SC Setup, HDToolBox, o el SCSITool</phrase><phrase
arch="s390">, com el VM diskmap</phrase>. Les eines de particionament
sempre donen un mecanisme per mostrar les particions existents sense fer canvis.

</para><para>

En general, canviar una partició que ja conté un sistema de fitxers,
suposa esborrar tota la informació que hi tingui. Així sempre hauríeu
de fer copies de seguretat abans de reparticionar. Utilitzant la analogia
de la casa, és millor si canvieu tots els mobles fora de la casa abans de 
moure una paret pel risc que hi ha de destruir-ho tot.

</para><para arch="hppa" condition="FIXME">

<emphasis>FIXME: write about HP-UX disks?</emphasis>

</para><para>

Si el vostre ordinador té més d'un disc dur, podria ser que valguéssiu 
dedicar un disc complet a Debian. Si és així, no necessitareu particionar
el disc abans d'arrencar el sistema d'instal·lació; l'instal·lador
inclou un programa de particionament que pot fer-ho molt bé.

</para><para>

Si la vostra màquina tan sols té un disc dur, i voleu canviar completament
el sistema operatiu actual per &debian;, també podeu esperar a particionar
a un dels passos del procés d'instal·lació 
(<xref linkend="partman"/>), desprès d'haver arrencat el sistema 
d'instal·lació. Per altra banda açò tan sols funciona si penseu arrencar
l'instal·lador des de cintes, CD-ROM o fitxers a una màquina connectada.

Penseu: si arrenqueu des de fitxers que són al disc dur, i particioneu
el mateix disc sense el sistema d'instal·lació, us esborrarà els fitxers 
d'arrencada, així que la vostra esperança serà que tot funcione bé
a la primera. Com a mínim, en aquesta cas, assegureu-vos de tenir els
mitjans alternatius per ressucitar la vostra màquina des de cintes o CD-ROMS
d'instal·lació del sistema original.

</para><para>

Si la vostra màquina ja té particions fetes, i té espai suficient esborrant
o afegint noves particions, aleshores també podeu esperar a particionar amb
el programa que porta l'instal·lador de Debian. Hauríeu de llegir encara
els materials següents, ja que podeu trobar circumstàncies especials, com 
l'ordre de les particions existents dins el mapa de particions, que obliga
a que particioneu abans de instal·lar de tota manera.

</para><para arch="i386">

Si teniu a la vostra màquina un sistema de fitxers FAT o bé NTFS, que utilitzen
el DOS i el Windows, podeu esperar i utilitzar el programa de particionament
de l'instal·lador de Debian per canviar la mida del sistema de fitxers.

</para><para>

Si cap dels cassos anteriors són aplicables, aleshores necessitareu particionar
el vostre disc abans d'iniciar la instal·lació per crear l'espai particionable
per a Debian. Si alguna de les particions són propietàries d'un altre sistema 
operatiu, hauríeu de crear aquelles particions utilitzant el programes de 
particionament del sistema operatiu nadiu. Us recomanem que <emphasis>no</emphasis> intenteu crear les particions de &debian; utilitzant les eines d'un altre
sistema operatiu. En comptes d'això, hauríeu de crear les particions del sistema
operatiu nadiu que voleu mantenir.

</para><para>

Si aneu a instal·lar més d'un sistema operatiu a la mateixa màquina,
hauríeu d'instal·lar tots els altres sistemes abans de fer la instal·lació
de Linux. La instal·lació del Windows i altres SO destruirà l'arrencada del
Linux, o us animarà a formatar les particions no natives.

</para><para>
Es pot recuperar el sistema desprès d'una d'aquestes accions, però
si instal·leu primer el sistema nadiu, no patireu aquest problema.

</para><para arch="powerpc">

Per que el OpenFirmware automàticament arrenque &debian; les particions
de Linux haurien d'apareixer abans de totes les altres particions al disc,
especialment les particions d'arrencada del MacOS. Açò s'ha de tenir en ment
quan pre-particioneu; hauríeu de disposar de l'espai contenidor per la partició
de Linux <emphasis>abans</emphasis> de les altres particions amb arrencada al
disc. (Les particions dedicades xicotetes dels controladors de disc d'Apple no 
són d'arrencada.) Podeu esborrar l'espai contenidor amb les eines de 
particionament de Linux a la instal·lació actual, i reemplaçar-es amb particions
Linux.

</para><para>
Si teniu ja un disc dur amb una partició (una configuració prou comuna
als ordinadors de taula), i voleu disposar de multiarrencada amb el 
sistema operatiu nadiu i Debian, necessitareu de:

  <orderedlist>
<listitem><para>

Feu còpia de seguretat de tot el que hi ha a l'ordinador.

</para></listitem>
<listitem><para>
Arrenqueu des de mitjà d'instal·lació del sistema operatiu nadiu com els
CD-ROM o cintes.

<phrase arch="powerpc">Quan arrenqueu des d'un CD MacOS, premeu la tecla
<keycap>c</keycap> quan esteu arrencant per forçar al CD que sigui el sistema
MacOS actiu.</phrase>

</para></listitem>
<listitem><para>

Utilitzeu les eines de particionament natives per crear les particions del 
sistema operatiu nadiu. Deixeu un lloc buit per la partició o espai buit per
&debian;.

</para></listitem>
<listitem><para>

Instal·leu el sistema operatiu nadiu a la seva nova partició.

</para></listitem>
<listitem><para>

Arrenqueu al vostre sistema nadiu per verificar que tot és correcte i
arrenqueu els fitxers d'arrencada de l'instal·lador de Debian 

</para></listitem>
<listitem><para>

Arrenque l'instal·lador de Debian per continuar la instal·lació de Debian.

</para></listitem>
</orderedlist>

</para>

&nondeb-part-alpha.xml;
&nondeb-part-i386.xml;
&nondeb-part-m68k.xml;
&nondeb-part-sparc.xml;
&nondeb-part-powerpc.xml;

 </sect1>

Reply to: