[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sobre la traduccióOn Thu, Dec 22, 2005 at 04:53:28PM +0100, Kapde wrote:
> Rondo per aquí per què estava interessat en col·laborar en la festa de
> traducció de l'instal·lador de Debian.
> El que com que veig que això s'ha de fer immediatament, ara, jo no disposo
> de temps aquestes properes setmanes per posar-me a fer feina.
> 
> Si més endavant puc col·laborar se'm presenta un dubte: jo no conec gaire el
> valencià i per tant ho faria com m'han ensenyat a l'escola. Entranya això
> cap problema? És a dir: és secundari el fet de no mantenir coherència
> interna en les traduccions?

Sí. Al manual ara mateix segurament quedarà un batiburrillo, però és
fàcil d'arreglar més endavant. Ara l'important és anar traduint, siga en
mallorquí o barceloní o el més apitxat que un sàpiga :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/Reply to: