[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/minimum-hardware-reqts.xml



Title: Reunint els requisits mínims de maquinari
Un cop hàgiu recollit la informació necessària sobre el maquinari del vostre ordinador, comproveu que el vostre maquinari us permet fer el tipus de instal·lació que voleu fer. Depenent de les vostres necessitats, podeu aconseguir-ho amb menys del maquinari recomanat llistat a la taula de sota. De totes maneres, la majoria d'usuaris s'arrisquen a ésser frustrats si ignoren aquests suggeriments. Un Pentium 100 és el mínim recomanat per a un sistema d'escriptori, i un Penrium II-300 per a un servidor. Es recomana un processador 68030 o superior per a instal·lacions m68k. Potser us en sortiu amb una mica menys que l'espai de disc indicat. Qualsevol PowerPC OldWorld o NewWorld pot servir com a sistema d'escriptori. Per a servidors, es recomana una màquina 132-Mhz com a mínim. Requisits mínims del sistema recomanats Tipus de instal·lacióRAMDisc dur Sense escriptori 24 megabytes 450 megabytes Amb escriptori 64 megabytes 1 gigabyte Servidor 128 megabytes 4 gigabytes
Aquí hi ha una mostra de configuracions usuals de sistema Debian. Podeu fer-vos una idea de l'espai de disc utilitzat per grups de programes relacionats referint-vos a Servidor estàndard Aquest és un perfil de servidor petit, útil per a servidors mínims que no tenen massa funcionalitats per a usuaris d'intèrpret d'ordres. Inclou un servidor FTP, un servidor web, DNS, NIS i POP. Per a aquests, 100MB d'espai de disc serien suficients, i després caldria afegir l'espai per a les dades que es volen servir. Escriptori Un sistema d'escriptori estàndard, inclosos el sistema X window, un entorn d'escriptori complet, so, editors, etc. Necessitareu uns 2GB utilitzant la tasca d'escriptori estàndard, tot i que es pot fer amb molt menys. Consola de treball Una màquina d'usuari encara més reduïda, sense el sistema X window o aplicacions d'X. Possiblement adient per a portàtils o ordinadors mòbils. La grandària és al voltant de 140MB. Desenvolupador Una configuració d'escriptori amb tots els paquets de desenvolupament, com ara Perl, C, C++, etc. La grandària és al voltant de 475MB. Suposant que afegireu l'X11 i alguns paquets addicionals per a altres usos, hauríeu de planificar uns 800MB per a aquest tipus de màquina. Recordeu que aquestes mides no inclouen tota la resta de materials que s'acostumen a trobar, com ara fitxers d'usuaris, correu, i dades. Sempre és millor ser generós quan s'està considerant l'espai per als propis fitxers i dades. Notablement, la partició /var conté molta informació d'estat específica de Debian, a més del contingut habitual com els fitxers de registre. Els fitxers de la comanda dpkg (amb informació de tots els paquets instal·lats) fàcilment pot ocupar 20MB. A més, apt-get posa allà els paquets descarregats abans d'instal·lar-los. Hauríeu d'assignar com a mínim 100MB per a /var.

Reply to: