[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/preparing/minimum-hardware-reqts.xmlOn Sat, Dec 24, 2005 at 06:44:01PM +0100, Albert Gasset Romo wrote:
> <title>Reunint els requisits mínims de maquinari</title>

No m'acaba de convèncer lo de "Reunint". Millor "Satisfent" o fins i tot
"Satisfer" ?

D'altra banda, al recull de termes es tradueix "requirement" com
"requeriment". A mi "requisit" no em suposa cap problema, però, hauríem
d'utilitzar una mateixa traducció?

> Un cop hàgiu recollit la informació necessària sobre el maquinari del 
> vostre ordinador, comproveu que el vostre maquinari us permet fer el
> tipus de instal·lació que voleu fer.

comproveu que el vostre maquinari -> comproveu que aquest (es repeteix
una mica tot plegat)
de instal·lació -> d'instal·lació
que voleu fer. -> que voleu. (per no repetir el "fer")

> Depenent de les vostres necessitats, podeu aconseguir-ho amb menys del
> maquinari recomanat llistat a la taula de sota. De totes maneres, la majoria
> d'usuaris s'arrisquen a ésser frustrats si ignoren aquests suggeriments.

amb menys maquinari del recomanat, llistat a la taula que trobareu
a continuació

> Es recomana un processador 68030 o superior per a instal·lacions m68k.
> Potser us en sortiu amb una mica menys que l'espai de disc indicat.

Us en podeu sortir amb una mica menys de l'espai de disc indicat.
(lo de "potser" sona molt aleatori, no?)

> Aquí hi ha una mostra de configuracions usuals de sistema Debian.

de sistema Debian. -> en sistemes Debian.


Aquests eren els meus comentaris (en part subjectius, com
sempre). Sentiu-vos lliures de discrepar.Reply to: