[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat del manual de d-iGuillem Jover wrote:
> Hola,
> 
> L'altra punt important és el manual. Anem bastant malament (35%), tot
> i que ahir vaig afegir les dues pàgines del Miguel (amb les
> correccions del Jordà) i vaig fer una passada per pàgines molt
> petites i actualitzant les «Outdated».
> 
> M'assigno part de la culpa, per no haver pres un rol real de
> coordinador, suposo que esperava que l'equip funciones sol. ;P
> És una llàstima que sarge no tingues el manual traduït, però
> encara tenim una segona oportunitat.
> 
> Hi ha una «string freeze» del manual [0], i tenim temps fins el dia
> 1 de gener. Tot i que en Miguel havia començat a organitzar la CTP1 [1],
> crec que seria bo crear un equip ara durant aquestes dues setmanes
> per acabar el manual. I si l'acabem, més endavant es pot fer la party,
> però per altres parts de Debian.

Per mi perfecte, el més important és tindre el manual acabat per etch.
Jo comence avuí les vacances, així que a vore si ho aconseguim.

> 
> Per tant si algú vol col·laborar, i necessita que li assignem
> traduccions estic disposat a prendre aquest rol. =)
> 
> L'estat actual del manual (tot i que localment em dona 67
> «Untranslated»):
> 
>  Language %complete Translated Untranslated Outdated Missing
>  Catalan  35     83     70      5     0
> 
> PS: El bot es va desubscriure de la llista a ran de l'actualització
>   d'exim3 a exim4. Ja està solucionat.
> 
> salut,
> guillem
> 
> [0] <http://lists.debian.org/debian-i18n/2005/12/msg00087.html>
> [1] <http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2005/12/msg00001.html>
> 
> 


-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: