[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat del manual de d-iHola Matt,

On Tue, Dec 20, 2005 at 11:17:44PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Perdo, fa temps que no participo a la llista...  Pero les bones noticies
> son que probablement puc fer una mica durant les vacances d'hivern,

Perfecte!

> pero no entenc unes coses.  Primer, dius que hi ha un string freeze
> l'1 de gener,

_Fins_ l'1 de gener. Per tant podem traduir sense que ens canviïn els
fitxers.

> pero la festa de traduccio es el 20, 21 i 22 de gener de 2006.
> Aixo no es tard, llavors?
> Vols que traduim abans de l'1 de gener o a la festa?

Sí, com vaig comentar al mail, seria traduir ara, acabar-ho ;), i
després aprofitar la festa per a traduir altres coses, com plantilles
debconf o po d'upstream.

> Segon, hi ha un lloc que mostri el tamany de cada fitxer que queda
> per traduir. Ja que mesuren per percentatges de fitxers i no bytes,
> prefereixo començar amb els fitxers mes petits. Aixi tambe es menys
> probable que deixi un fitxer a mitges.

El Jordà ja t'ha donat una solució. Jo faig servir aquesta, que em
dona la mida:

  du -b `scripts/doc-check -s ca|sed -ne 's/: untrans.*//p'`|sort -n

salut,
guillemReply to: