[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Estat del manual de d-iHola,

L'altra punt important és el manual. Anem bastant malament (35%), tot
i que ahir vaig afegir les dues pàgines del Miguel (amb les
correccions del Jordà) i vaig fer una passada per pàgines molt
petites i actualitzant les «Outdated».

M'assigno part de la culpa, per no haver pres un rol real de
coordinador, suposo que esperava que l'equip funciones sol. ;P
És una llàstima que sarge no tingues el manual traduït, però
encara tenim una segona oportunitat.

Hi ha una «string freeze» del manual [0], i tenim temps fins el dia
1 de gener. Tot i que en Miguel havia començat a organitzar la CTP1 [1],
crec que seria bo crear un equip ara durant aquestes dues setmanes
per acabar el manual. I si l'acabem, més endavant es pot fer la party,
però per altres parts de Debian.

Per tant si algú vol col·laborar, i necessita que li assignem
traduccions estic disposat a prendre aquest rol. =)

L'estat actual del manual (tot i que localment em dona 67
«Untranslated»):

 Language %complete Translated Untranslated Outdated Missing
 Catalan  35     83     70      5     0

PS: El bot es va desubscriure de la llista a ran de l'actualització
  d'exim3 a exim4. Ja està solucionat.

salut,
guillem

[0] <http://lists.debian.org/debian-i18n/2005/12/msg00087.html>
[1] <http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2005/12/msg00001.html>Reply to: