[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat del manual de d-iHola Guillem,

Perdo, fa temps que no participo a la llista...  Pero les bones noticies son que
probablement puc fer una mica durant les vacances d'hivern, pero no entenc unes
coses.  Primer, dius que hi ha un string freeze l'1 de gener, pero la festa de
traduccio es el 20, 21 i 22 de gener de 2006.  Aixo no es tard, llavors? Vols que
traduim abans de l'1 de gener o a la festa?

Segon, hi ha un lloc que mostri el tamany de cada fitxer que queda per traduir.
Ja que mesuren per percentatges de fitxers i no bytes, prefereixo començar amb
els fitxers mes petits. Aixi tambe es menys probable que deixi un fitxer a mitges.

gracies per endavant,
Matt


On 12/20/05, Guillem Jover <guillem@debian.org> wrote:
Hola,

L'altra punt important és el manual. Anem bastant malament (35%), tot
i que ahir vaig afegir les dues pàgines del Miguel (amb les
correccions del Jordà) i vaig fer una passada per pàgines molt
petites i actualitzant les «Outdated».

M'assigno part de la culpa, per no haver pres un rol real de
coordinador, suposo que esperava que l'equip funciones sol. ;P
És una llàstima que sarge no tingues el manual traduït, però
encara tenim una segona oportunitat.

Hi ha una «string freeze» del manual [0], i tenim temps fins el dia
1 de gener. Tot i que en Miguel havia començat a organitzar la CTP1 [1],
crec que seria bo crear un equip ara durant aquestes dues setmanes
per acabar el manual. I si l'acabem, més endavant es pot fer la party,
però per altres parts de Debian.

Per tant si algú vol col·laborar, i necessita que li assignem
traduccions estic disposat a prendre aquest rol. =)

L'estat actual del manual (tot i que localment em dona 67
«Untranslated»):

  Language  %complete  Translated  Untranslated Outdated  Missing
  Catalan   35         83          70           5         0

PS: El bot es va desubscriure de la llista a ran de l'actualització
    d'exim3 a exim4. Ja està solucionat.

salut,
guillem

[0] < http://lists.debian.org/debian-i18n/2005/12/msg00087.html>
[1] <http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2005/12/msg00001.html >


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: