[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estat del manual de d-iOn Tue, Dec 20, 2005 at 11:17:44PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Segon, hi ha un lloc que mostri el tamany de cada fitxer que queda per
> traduir.
> Ja que mesuren per percentatges de fitxers i no bytes, prefereixo començar
> amb
> els fitxers mes petits. Aixi tambe es menys probable que deixi un fitxer a
> mitges.

Aquí tens una llista de fitxers pendents, ordenada per tamany de fitxer
(els més petits primer).

ca/preparing/bios-setup/m68k.xml
ca/partitioning/partition/hppa.xml
ca/appendix/example-preseed.xml
ca/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml
ca/install-methods/download/powerpc.xml
ca/partitioning/partition/sparc.xml
ca/install-methods/download/alpha.xml
ca/hardware/supported/m68k.xml
ca/hardware/supported/mips.xml
ca/hardware/memory-disk-requirements.xml
ca/preparing/nondeb-part/sparc.xml
ca/preparing/nondeb-part/powerpc.xml
ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml
ca/using-d-i/modules/mipsel/delo-installer.xml
ca/install-methods/tftp/rarp.xml
ca/using-d-i/modules/mips/arcboot-installer.xml
ca/partitioning/sizing.xml
ca/partitioning/partition/powerpc.xml
ca/install-methods/official-cdrom.xml
ca/boot-installer/mips.xml
ca/partitioning/partition/alpha.xml
ca/install-methods/tftp/bootp.xml
ca/hardware/supported/arm.xml
ca/install-methods/tftp/dhcp.xml
ca/boot-installer/sparc.xml
ca/boot-installer/arm.xml
ca/install-methods/usb-setup/powerpc.xml
ca/hardware/supported/sparc.xml
ca/partitioning/schemes.xml
ca/preparing/nondeb-part/alpha.xml
ca/preparing/minimum-hardware-reqts.xml
ca/install-methods/floppy/powerpc.xml
ca/preparing/bios-setup/s390.xml
ca/install-methods/create-floppy.xml
ca/hardware/supported/mipsel.xml
ca/preparing/bios-setup/sparc.xml
ca/using-d-i/modules/network-console.xml
ca/partitioning/partition/i386.xml
ca/partitioning/partition/ia64.xml
ca/using-d-i/modules/ia64/elilo-installer.xml
ca/partitioning/device-names.xml
ca/partitioning/partition-programs.xml
ca/preparing/nondeb-part/i386.xml
ca/preparing/nondeb-part/m68k.xml
ca/appendix/plip.xml
ca/hardware/network-cards.xml
ca/partitioning/tree.xml
ca/administrivia/administrivia.xml
ca/preparing/install-overview.xml
ca/preparing/pre-install-bios-setup.xml
ca/preparing/non-debian-partitioning.xml
ca/hardware/supported-peripherals.xml
ca/boot-installer/powerpc.xml
ca/appendix/files.xml
ca/hardware/supported/powerpc.xml
ca/preparing/needed-info.xml
ca/boot-installer/trouble.xml
ca/hardware/supported/alpha.xml
ca/hardware/installation-media.xml
ca/boot-installer/m68k.xml
ca/appendix/chroot-install.xml
ca/boot-installer/alpha.xml
ca/install-methods/install-tftp.xml
ca/appendix/example-preseed-sarge.xml
ca/boot-installer/ia64.xml
ca/appendix/gpl.xml
ca/appendix/preseed.xml

Per si t'interessa tornar-la a generar:
 ls `./scripts/doc-check -s ca | grep "^ca" | sed -e 's/: \(.*\)//'` -Sr

Era això el que volies?Reply to: