[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/lvmcfg.xmlOn Thu, Aug 18, 2005 at 09:33:36PM +0200, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Si esteu utilitzant ordinador com a administrador de sistemes o
> usuari <quote>avançat</quote>, segur que us heu trobat en la situació
> en que alguna partició del disc (normalment la més important) ha
> exhaurit tot l'espai lliure, mentre que d'altres particions estan
> molt poc utilitzades i heu hagut de reconduir la situació movent
> continguts, creant enllaçs simbòlics, etc.

ordinador -> l'ordinador
en la situació en que -> en la situació que (?)
enllaçs -> enllaços

> Per evitar la situació descrita anteriorment podeu utilitzar el
> Gestor de Volums Lògics (LVM). Resumit d'una manera fàcil, amb el LVM
> podeu combinar particions (anomenades <firstterm>volums físics</firstterm> en l'entorn del LVM) per formar un disc virtual (anomenat <firstterm>grup de volums</firstterm>), que es pot dividir en particions virtuals
> (<firstterm>volums lògics</firstterm>). La característica interessant
> és que els volums lògics (i per descomptat els grups de volums associats)
> es poden expandir a través de múltiples discs físics.

amb el LVM -> amb LVM
l'entorn del LVM -> l'entorn de LVM

> En cas d'adonar-vos que necessiteu més espai per l'antiga partició
> <filename>/home</filename> de 160GB, simplement podeu afegir un nou
> disc de 300GB i ajuntar-lo al grup de volums i seguidament redimensionar
> el volum lògic que disposa el sistema de fitxers <filename>/home</filename> i
> per art de màgia &mdash; els usuaris disposaran de més espai en
> la seva nova partició de 460GB. Aquest exemple està una pèl sobresimplificat.
> Llegiu el document <ulink url="&url-lvm-howto;">LVM HOWTO</ulink> en cas 
> d'encara no haver-ho fet.

per l'antiga -> per a l'antiga
està una pèl -> està un pèl | està una mica

> La configuració de LVM en l'&d-i; és força simple. Primer heu de
> marcar les particions per a ser utilitzades com a volums física
> per part de l'LVM (l'opció s'habilita al <command>partman</command>  
> al menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on hauríeu
> de seleccionar <menuchoice>Utilitza com a :</guimenu>
> <guimenuitem>volum físic per a LVM</guimenuitem> </menuchoice>.)
> Seguidament inicieu el mòdul <command>lvmcfg</command> (directament
> a través de <command>partman</command> o a través de l'opció
> del menú principal del &d-i;) i combineu els volum físicas grups
> de volums a través del menú <guimenuitem>Modifica els volums de grups (VG)
> </guimenuitem>. A continuació hauríeu de crear volums lògics sobre
> els grups de volums al menú <guimenuitem>Modifica els volums lògics (LV)
> </guimenuitem>.

física -> físics
l'LVM -> LVM
els volum físicas grups de volums -> volums físics amb grups de volumsReply to: