[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/post-install/shutdown.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21690 untranslated -->


 <sect1 id="shutdown">
 <title>Aturant el sistema</title>

<para>

Per aturar un sistema Linux, ni heu de reiniciar prement el botó
de reset de l'ordinador, ni heu de prémer el botó d'apagar.
Per evitar que es perdin fitxers o es produeixin errors al disc
cal aturar-lo de manera controlada. Podeu prémer la combinació
de tecles <keycombo> <keycap>Ctrl</keycap>
<keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </keycombo>
<phrase arch="powerpc;m68k"> o en el cas del sistemes Macintosh
<keycombo> <keycap>Control</keycap>
<keycap>Shift</keycap> <keycap>Power</keycap> </keycombo></phrase>. 

En cas que les combinacions de tecles anteriors no funcionin correctament o
vulgueu escriure les ordres, podeu entrar com a superusuari i escriure 
<userinput>shutdown -h now</userinput>,
<userinput>reboot</userinput>, o <userinput>halt</userinput>.

</para>
 </sect1>

Reply to: