[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/post-install/rescue.xmlOn Thu, 18 Aug 2005 21:34:29 +0200, Aleix Badia i Bosch wrote
> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> <!-- original version: 28732 untranslated -->
> 
> <sect1 id="rescue" condition="etch">
> <title>Restaurant un sistema amb errors</title>
> <para>
> 
> En alguns casos, les coses no acaben de funcionar correctament, i el 
> sistema que curosament heu instal·lat no es torna a arrencar. 
> Probablement el carregador de l'arrencada no s'hagi executat 
> correctament durant la comprovació d'un canvi, o potser el nucli 
> instal·lat no s'arrenqui, o potser els raigs còsmics hagin efectat 
> el disc i hagin alterat un bit del fitxer <filename>/sbin/init</filename>.
> Independentment de l'origen l'error, necessiteu un sistema per 
> treballar mentre no solucioneu el problema, en aquesta situació el 
> mode de rescat us pot ser útil.
> 
> </para><para>
> 
> <!-- TODO: describe what to do on arches where this isn't set up in the
>   bootloader -->
> 
> Per accedir al mode de rescat, escriviu 
> <userinput>rescue</userinput> a l'indicador <prompt>boot:</prompt> o 
> arrenqueu amb el paràmetre d'arrencada 
> <userinput>rescue/enable=true</userinput>. Us apareixeran les 
> primeres pantalles de l'instal·lador amb una nota a la cantonada 
> indicant que l'esteu executant en el mode de rescat, no realitzant 
> una instal·lació completa. No us preocupeu, no se us 
> sobreescriurà el sistema! El mode de rescat únicament aprofita les 
> facilitats de detecció de maquinari disponibles en l'instal·lador 
> per assegurar que disposeu dels discs, dispositius de xarxa i 
> similars durant la reparació del sistema.
> 
> </para><para>
> 
> En comptes de l'eina de particionat, us hauria d'aparèixer una 
> llista de particions del sistema i demanar-vos que n'escolliu un. En 
un -->una (se suposa que és una partició, oi?)
> la majoria dels casos hauríeu de seleccionar la partició que 
> contingui el sistema de fitxers arrel que voleu reparar. Us seria 
> possible seleccionar les particions en els dispositius RAID i LVM i 
> les creades directament als discs.
> 
> </para><para>
> 
> L'instal·lador intentarà donar-vos accés a l'indicador de 
> l'intèrpret d'ordres del sistema de fitxers seleccionat amb el qual 
> intentar reparar el sistema.
> 
> <phrase arch="i386">
> 
> Per exemple, si heu de tornar a instal·lar el carregador 
> d'arrencada GRUB al registre d'arrencada del primer disc dur,
> podríeu utilitzar l'ordre <userinput>grub-install '(hd0)'</userinput>.
> </phrase>
> 
> </para><para>
> 
> Si l'instal·lador no pot executar un intèrpret d'ordres en el sistema
> de fitxers arrel que heu seleccionat, pot ser que el primer contingui
> errors, en aquest cas mostrarà un avís us permetrà utilitzar un intèrpret
> d'ordres en l'entorn de l'instal·lador. En aquest entorn no disposareu
> de tantes eines, però segurament seran suficient per solucionar l'error
> del sistema. L'arrel del sistema de fitxers que heu seleccionat es muntarà
> al directori <filename>/target</filename>.
> 
> </para><para>
> 
> En qualsevol de cas, un cop sortiu de la línia d'ordres el sistema 
En qualsevol cas,...
> es reiniciarà.
> 
> </para><para>
> 
> Com apunt final, recordeu que la reparació d'una sistema amb errors 
                       d'un sistema
> pot ser difícil, i que aquest manual no pretén endinsar-se en 
> totes les possibles causes o solucions. Si teniu problemes,
> consulteu un expert.
> 
> </para>
> </sect1>

Martí
--  
alienamrt Projecte (http://www.alienamrt.net)  
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)  
Debian Project (http://www.debian.org)Reply to: