[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/lvmcfg.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->

   <sect3 id="lvmcfg">
   <title>Configurant el Gestor de Volums Lògics (LVM)</title>
<para>

Si esteu utilitzant ordinador com a administrador de sistemes o
usuari <quote>avançat</quote>, segur que us heu trobat en la situació
en que alguna partició del disc (normalment la més important) ha
exhaurit tot l'espai lliure, mentre que d'altres particions estan
molt poc utilitzades i heu hagut de reconduir la situació movent
continguts, creant enllaçs simbòlics, etc.

</para><para>

Per evitar la situació descrita anteriorment podeu utilitzar el
Gestor de Volums Lògics (LVM). Resumit d'una manera fàcil, amb el LVM
podeu combinar particions (anomenades <firstterm>volums físics</firstterm> en l'entorn del LVM) per formar un disc virtual (anomenat <firstterm>grup de volums</firstterm>), que es pot dividir en particions virtuals
(<firstterm>volums lògics</firstterm>). La característica interessant
és que els volums lògics (i per descomptat els grups de volums associats)
es poden expandir a través de múltiples discs físics.

</para><para>

En cas d'adonar-vos que necessiteu més espai per l'antiga partició
<filename>/home</filename> de 160GB, simplement podeu afegir un nou
disc de 300GB i ajuntar-lo al grup de volums i seguidament redimensionar
el volum lògic que disposa el sistema de fitxers <filename>/home</filename> i
per art de màgia &mdash; els usuaris disposaran de més espai en
la seva nova partició de 460GB. Aquest exemple està una pèl sobresimplificat.
Llegiu el document <ulink url="&url-lvm-howto;">LVM HOWTO</ulink> en cas 
d'encara no haver-ho fet.

</para><para>

La configuració de LVM en l'&d-i; és força simple. Primer heu de
marcar les particions per a ser utilitzades com a volums física
per part de l'LVM (l'opció s'habilita al <command>partman</command>  
al menú <guimenu>Paràmetres de la partició</guimenu> on hauríeu
de seleccionar <menuchoice>Utilitza com a :</guimenu>
<guimenuitem>volum físic per a LVM</guimenuitem> </menuchoice>.)
Seguidament inicieu el mòdul <command>lvmcfg</command> (directament
a través de <command>partman</command> o a través de l'opció
del menú principal del &d-i;) i combineu els volum físicas grups
de volums a través del menú <guimenuitem>Modifica els volums de grups (VG)
</guimenuitem>. A continuació hauríeu de crear volums lògics sobre
els grups de volums al menú <guimenuitem>Modifica els volums lògics (LV)
</guimenuitem>.

<note arch="powerpc"><para>

No hi ha un estàndard àmpliament acceptat per identificar les particions
que contenen dades LVM en el cas del maquinari de l'Apple Power Macintosh. En aquest
maquinari concret, el procediment anterior per a la creació de volums
física i grups de volums no funcionarà. Hi ha una bona solució alternativa
per a aquesta limitació, considerant que sou coneixedor de les eines associades al LVM.

</para><para>

Per a la instal·lació utilitzant volums lògics en el maquinari del
Power Macintosh hauríeu de crear segons el procediment normal, totes les
 particions del disc pels volums lògics. En el menú <guimenu>Paràmetres
de la partició</guimenu> hauríeu de seleccionar <menuchoice><guimenu>
Utilitza com a:</guimenu><guimenuitem>No ho utilitzis</guimenuitem>
</menuchoice> per a les particions (no us apareixerà l'opció
d'utilitzar la partició com un volum físic). Un cop creades les particions,
hauríeu d'iniciar el gestor de volums lògics. Tot i això, com que no
s'han creat volums físics heu d'accedir a l'intèrpret d'ordres
disponible al segon terminal virtual (vegeu <xref linkend="shell"/>) i
crear-los manualment.

</para><para>

Per crear un volum físic en cada una de les particions escollides,
utilitzeu l'ordre <command>pvcreate</command> a l'indicador de
l'intèrpret d'ordres. Seguidament utilitzeu l'ordre <command>
vgcreate</command> per crear cada grup de volums. Podeu ignorar
els errors referents a les sumes de verificació de les capçaleres
de l'àrea de metadades i els errors de l'fsync. Un cop creats
tots els grups de volums, hauríeu de tornar al primer terminal
virtual i saltar directament a l'element del menú
<command>lvmcfg</command> per a la gestió de volums lògics.
Visualitzareu els grups de volums i podreu crear els volums
lògics necessari seguint el mètode habitual.

</para></note>

</para><para>

Un cop finalitzada l'execució de <command>lvmcfg</command> torneu a
<command>partman</command>, visualitzareu qualsevol volum lògic creat
de la mateixa manera que les particions ordinàries (i les haureu
de gestionar de la mateixa manera).

</para>
   </sect3>

Reply to: