[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] manual://d-i/preparing/non-debian-partitioning.xmlPer algun motiu no va arribar la primera vegada...Reply to: