[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/post-install/rescue.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28732 untranslated -->

 <sect1 id="rescue" condition="etch">
 <title>Restaurant un sistema amb errors</title>
<para>

En alguns casos, les coses no acaben de funcionar correctament, i el sistema
que curosament heu instal·lat no es torna a arrencar. Probablement el carregador
de l'arrencada no s'hagi executat correctament durant la comprovació
d'un canvi, o potser el nucli instal·lat no s'arrenqui, o potser els raigs còsmics
hagin efectat el disc i hagin alterat un bit del fitxer <filename>/sbin/init</filename>.
Independentment de l'origen l'error, necessiteu un sistema per treballar mentre
no solucioneu el problema, en aquesta situació el mode de rescat us pot ser útil.

</para><para>

<!-- TODO: describe what to do on arches where this isn't set up in the
     bootloader -->

Per accedir al mode de rescat, escriviu <userinput>rescue</userinput> a l'indicador
<prompt>boot:</prompt> o arrenqueu amb el paràmetre d'arrencada <userinput>rescue/enable=true</userinput>. Us apareixeran les primeres pantalles de l'instal·lador amb una nota a la
cantonada indicant que l'esteu executant en el mode de rescat, no realitzant
una instal·lació completa. No us preocupeu, no se us sobreescriurà el sistema! El mode
de rescat únicament aprofita les facilitats de detecció de maquinari disponibles
en l'instal·lador per assegurar que disposeu dels discs, dispositius de xarxa i
similars durant la reparació del sistema.

</para><para>

En comptes de l'eina de particionat, us hauria d'aparèixer una llista de particions
del sistema i demanar-vos que n'escolliu un. En la majoria dels casos hauríeu de seleccionar
la partició que contingui el sistema de fitxers arrel que voleu reparar. Us seria
possible seleccionar les particions en els dispositius RAID i LVM i les creades
directament als discs.

</para><para>

L'instal·lador intentarà donar-vos accés a l'indicador de l'intèrpret d'ordres
del sistema de fitxers seleccionat amb el qual intentar reparar el sistema.

<phrase arch="i386">

Per exemple, si heu de tornar a instal·lar el carregador d'arrencada GRUB
al registre d'arrencada del primer disc dur, podríeu utilitzar l'ordre
<userinput>grub-install '(hd0)'</userinput>.
</phrase>

</para><para>

Si l'instal·lador no pot executar un intèrpret d'ordres en el sistema
de fitxers arrel que heu seleccionat, pot ser que el primer contingui
errors, en aquest cas mostrarà un avís us permetrà utilitzar un intèrpret
d'ordres en l'entorn de l'instal·lador. En aquest entorn no disposareu
de tantes eines, però segurament seran suficient per solucionar l'error
del sistema. L'arrel del sistema de fitxers que heu seleccionat es muntarà
al directori <filename>/target</filename>.

</para><para>

En qualsevol de cas, un cop sortiu de la línia d'ordres el sistema es
reiniciarà.

</para><para>

Com apunt final, recordeu que la reparació d'una sistema amb errors pot ser
difícil, i que aquest manual no pretén endinsar-se en totes les possibles causes
o solucions. Si teniu problemes, consulteu un expert.

</para>
 </sect1>

Reply to: