[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/post-install/kernel-baking.xmlOn Thu, 18 Aug 2005 21:32:58 +0200, Aleix Badia i Bosch wrote
Només una observació -->files==>fitxers

> L'ordre <userinput>dpkg -i kernel-image...</userinput> instal·larà 
> el nucli, juntament amb d'altres files de suport. Per exemple, s'instal·larà

L'ordre <userinput>dpkg -i kernel-image...</userinput> instal·larà 
el nucli, juntament amb d'altres fitxers de suport. Per exemple, s'instal·larà

Martí
--   
alienamrt Projecte (http://www.alienamrt.net)   
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)   
Debian Project (http://www.debian.org)Reply to: