[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://circuslinuxHola Jordi, tal i com comentava el Josep Monés, s'ha d'utilitzar el tractament de vós tal i com s'explica a la guia d'estil de softcatalà.
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm

També he vist alguns errors d'afegir espais inexistents a la cadena original, o utilitzar el símbol d'exclamació ! quan no fa referència, en aquest cas específic, al nom del programa

Fes una ullada a les meves propostes de correció aviam què et semblen

Au salut i records i ànims per continuar fent feina

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid "Shared scorefile"
msgstr "Scorefile compartit"

-- Fitxer de puntuació compartit

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"This version of Circuslinux! uses a shared score file. From now on "
"highscores will no longer be saved in ~/.circuslinux but in /var/games/"
"circuslinux/scorefile. For configuration options the new file ~/."
"circuslinuxrc will be used."
msgstr "Aquesta versió de Circuslinux fa servir un fitxer score compartit. 
A partir d'ara els scores no es guardara a ~/.circuslinux es posarà a /
var/games/circuslinux/scorefile. Per les opcions de configuració feu servir 
el fitxer ~/.circuslinuxrc. "

---  Aquesta versió del Circuslinux! utilitza un fitxer de puntuació compartit. Les puntuacions màximes ja no es desaran a ~/.circuslinux, sinó a /var/games/circulinux/scorefile. Per a les opcions
de configuració s'utilitzarà el fitxer ~/.circuslinuxrc.

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"To merge all players' old highscores into one file, you can run:\n"
" bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n"
"as root."
msgstr "Per ajuntar tots els records dels jugadors vells en un fitxer cal 
executar: \n bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh\n com a root. "

--- Per unir totes les puntuacions màximes de tots els jugadors en un sol fitxer podeu executar com a superusuari:
bash /usr/share/doc/circuslinux/merge_scorefiles.sh

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"Each player can then, _after_ playing this version of Circuslinux! at least "
"once, delete his ~/.circuslinux file, since his configuration options will "
"be saved in  ~/.circuslinuxrc. If the player decides not to delete ~/."
"circuslinux, he can still use a version of circuslinux which was compiled "
"without shared scorefile support without loosing his old score- and config "
"file. Circuslinux! with shared scorefile support will only read the old "
"config file to get the players options if ~/.circuslinuxrc does not exist, "
"but never write to this file."
msgstr "Cada jugador pot, després de jugar a aquesta versió de Circuslinux com a mínim un cop, 
borrar el seu ~/.circuslinux, ja que les seves opcions de configuració serán guardades a 
~/circuslinuxrc. Si el jugador decideix no borrar el fitxer ~/circuslinux, encara pot fer 
servir una versió ja compilada sense el fitxer scorefile compartit sense perdre el score vell 
ni les seves configuracions. Circuslinux amb el fitxer score compartit només llegirà el fitxer 
antic per agafar les opcions dels jugadors si no existeix el fitxer ~/circuslinuxrc, tot i això
 mai escriurà en ell."

--- Cada jugador pot suprimir el fitxer ~/.circuslinux després d'haver jugat una vegada
amb aquesta versió del Circuslinux!, ja que les opcions de configuració es guardaran
a ~/.circuslinuxrc. Si el jugador decideix no suprimir el fitxer ~/.circuslinuxrc encara
podrà utilitzar amb una versió del circuslinux compilada sense el suport per a fitxers
de puntuació compartits sense perdre les seves puntuacions anteriors ni la configuració.
El Circuslinux! amb el suport per a fitxers de puntuació compartits només llegirà, i mai escriurà, el fitxer
de configuració antic si no hi ha el ~/.circuslinuxrc

#. Description
#: ../circuslinux.templates:3
msgid ""
"In short: don't worry, play Circuslinux! If you run low on diskspace and "
"every block counts, you might tell your users to remove the old config file."
msgstr "No et preocupis, juga Circuslinux! Si tens pos espai de disc i cada bloc
 conta, pots dir als usuaris que borrin el fitxer de configuració vell."

-- No us preocupeu, jugueu al Circuslinux!. Si teniu poc espai de llisc lliure i
us cal cada un dels blocs, podeu dir als usuaris que suprimeixin el fitxer de configuració
antic.


#. Description
#: ../circuslinux.templates:28
msgid "Merge score files?"
msgstr "Ajuntem els fitxers score ?"

--- Voleu unir els fitxers de puntuacions?

#. Description
#: ../circuslinux.templates:28
msgid "Do you want me to run the merge_scorefile script for you?"
msgstr "Vols que executi merge_scorefiles per tu ?"

-- Voleu que executi la seqüèncie merge_scorefile?

#. Description
#: ../circuslinux.templates:33
msgid "Scorefile exists"
msgstr "Existeix els fitxer Scorefiles."

-- Hi ha fitxer de puntuacions ¿?¿
-- Existeix un fitxer de puntuacions ?¿¿?


#. Description
#: ../circuslinux.templates:33
msgid "A merged scorefile in /var/games/circuslinux already exists!"
msgstr "Un fitxer comú scorefile ( ajuntat anteriorment ) ja existeix a /var/games/circuslinux ! "

--- Ja hi ha un fitxer de puntuacions unit a /var/games/circuslinuxReply to: