[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po://aptitude_0.2.14/po/ca.poCom s'hauria de fer referència a actualitzacions en la utilització de
l'aplicació de coordinació ?

salut
Reply to: