[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bidentdHola Jordi,

Per traduir "verbose" els de Softcatalà utilitzen "detallat". Trobo que
és una opció prou adient.

Per traduir "quiet" no ho tinc massa clar... però tranquil no m'agrada
massa. Jo prefereixo "silenciós" potser.

Per exemple:

#. Choices
#: ../templates:3
msgid ""
"Be very quiet, Be quiet, Log all requests, Be somewhat verbose, Be
quite "
"verbose, Be really verbose, Manual config"
msgstr " Molt tranquil, tranquil, Registre totes les peticiones , Com un
verbose, Una mica més verbose , Verbose, Configuració manual"
 

Jo faria
"Molt silenciós, Silenciós, Registre totes les peticions, Una mica
detallan, Força detallat, Molt detallat, Configuració manual" 
#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"Bisqwit's IDENT Daemon can emit various amounts of information to the
daemon "
"facility of the system logs.  You can choose here which level suits
you."
msgstr "El Dimoni Bisqwit's IDENT pot emetre bastanta quantitat
d'informació dels logs del sistema. Aquí pots triar el nivell que
requereixis. "
 

Una pregunta "bastanta quantitat" està bé? Aquí potser la cago amb els
dialectes, jo hauria dit força quantitat. Si és correcte no em facis
cas... :)Llavors "log" (del recull de SC):
log, to 1 - v tr registrar
log 2 - m registre (veg. journal)
log file - m fitxer de registre

"debug":
debug - f depuració
debugger - m depuradorSalut!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: