[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bidentd-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Divendres 27 Febrer 2004 03:43, Josep Monés i Teixidor va escriure:

> #. Choices
> #: ../templates:3
> msgid ""
> "Be very quiet, Be quiet, Log all requests, Be somewhat verbose, Be
> quite "
> "verbose, Be really verbose, Manual config"
> msgstr " Molt tranquil, tranquil, Registre totes les peticiones , Com un
> verbose, Una mica més verbose , Verbose, Configuració manual"
>
>
> Jo faria
> "Molt silenciós, Silenciós, Registre totes les peticions, Una mica
> detallan, Força detallat, Molt detallat, Configuració manual"
>
^^^^^^^ -> detallat, amb t final

Una cosa: heu posat "Registre" en primera persona del singular (en valencià). 
Jo ho posaria més impersonal, com ara "Registra"

>
>
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid ""
> "Bisqwit's IDENT Daemon can emit various amounts of information to the
> daemon "
> "facility of the system logs. You can choose here which level suits
> you."
> msgstr "El Dimoni Bisqwit's IDENT pot emetre bastanta quantitat
> d'informació dels logs del sistema. Aquí pots triar el nivell que
> requereixis. "
>
>
> Una pregunta "bastanta quantitat" està bé? Aquí potser la cago amb els
> dialectes, jo hauria dit força quantitat. Si és correcte no em facis
> cas... :)

Si no recordo malament, "bastant" no té femení, però si plural. Encara que no 
soni bé per manca de costum s'hauria de posar "bastant quantitat". Així, el 
diccionari de l'IEC diu "té bastant de terra" i no pas "té bastanta terra".
 De tota manera "força quantitat" no em sembla pas malament.
>
>
>
> Llavors "log" (del recull de SC):
> log, to 1 - v tr registrar
> log 2 - m registre (veg. journal)
> log file - m fitxer de registre
>
> "debug":
> debug - f depuració
> debugger - m depurador
>
>
>
> Salut!

- -- 
******************************************************
* Orestes Mas                    *
* Universitat Politècnica de Catalunya        *
* Linux User 285092 http://counter.li.org      *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFAPzCKwK7xVZdFHmoRAhYNAJ9U+8AS4ADZEsHj+zmLrJ/kfWTx5ACcDnfr
G2eI4kEwiKZSKt9rCj/hc94=
=wS4x
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: