[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.14 release [1era revisió]On Mon, Dec 08, 2003 at 02:53:12PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
> DeLink
> 	No es tradueix o almenys ho considero nom propi. 
> 	Algun desenvolupador de Debian que ho aclareixi?
> 
> Hit -> Con
> 	Jo hi he posat «Obj» en referència a «Objectiu». Anteriorment els ho vaig
> 	exposar a l'equip spanish i els va sembla una bona cosa -- es que amb l'altra
> 	et quedes fet un cromo a veure què vol dir.

No se, Hit es refereix a que el fitxer que apt intenta actualizar (en la
operació "update" està al dia i no necessita tornar-se a baixar.
Objectiu no vol dir res d'això.
Abans d'ahir em va vindre al cap una alternativa prou bona, però ara no
la recorde. Bé, bona en la meua opinió, clar :D
"Act", de "Actualitzat" segurament és ambigu, pq també es pot
interpretar com "Actualitzant" o algo. Potser m'estic ratllant massa.

> socket
> 	«connector», veig que a certs llocs posaves "ports".

sócol, segons el recull

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: