[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Bug#223024: po2debconf spits up all over my ca.po file, blames iconv]On Fri, Dec 12, 2003 at 01:34:44PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> On Mon, Dec 08, 2003 at 01:59:54PM +0100, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> >    Com veeu, sembla que po2debconf troba alguns problemes en
> >  convertir els caràcters ela geminada d'UTF-8 (0x13F i 0x140) a «l·» en
> >  ISO-8859-1 i ISO-8859-15. Què en fem al respecte? Sembla que ara per
> >  ara no hi ha més remei que usar «l·» també en UTF-8... Algú coneix
> >  alguna forma de remeiar-ho? Jo crec que és un error que el
> >  funcionament d'«iconv» depenga del locale carregat? N'enviem un
> >  informe?
> 
> Hmm. El primer que vaig pensar en veure el po d'xfree86 va ser "què fuma
> ivan per ficar aquest caràcter?" És a dir, pq ara fiques "l·"+"l" i no
> el que hem fet sempre, "l"+"·"+"l"? I ja possats a preguntar, com
> collons treus aquest leetcharacter? ;)

   Vaja, doncs per què escriure «(C)» si es pot posar «©» i és
 estàndard? Crec que ja és hora d'anar deixant de banda la mentalitat
 ASCII i acceptar que els programes amb què treballem poden fer-ho
 millor. Per això estan la l10n i la i18n! Abans no coneixia aquests
 caràcters, però està clar que els posaren a l'Unicode única i
 exclusivament pel català... usem-los, doncs! Ah, sí:

	1. Llençar un «uxterm» (no «xterm»).
	2. $ echo $LANG
	  ca_ES.UTF-8
	  $ printf '\u013f\n'
	  <Això>
	  $ printf '\u0140\n'
	  <això>
	3. Copy'n'empastre.

 Això funciona perfectament en la «unstable». Però l'important (de
 moment) és que es puga llegir, no escriure. ;)

> 
> Per una banda, el problema del bug, i per altra, no moltes fonts tenen
> aquest caràcter. Hi ha algun avantatge?

   Jo, usant les fonts estàndard de la Woody, no tinc cap problema en
 visualitzar el caràcter. «iconv» té un error, i jo pense que cal que
 n'informem. Crec que el que hem de fer, de moment, és no usar aquests
 caràcters on sàpiem que dona problemes (com le plantilles de Debconf),
 però usar-los sempre que puguem on no en done (com en la resta dels PO
 codificats en UTF-8), ja que és la forma _correcta_ d'expressar-los.
 Sarge i Sid suporten locales UTF-8, i no hi haurien de donar problemes.
 Apa, que vaja bé!

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ FIGHT AGAINST SOFTWARE PATENTS! @
"Cogito, sed sum"    	@   http://www.selidor.net/   @

EuropeSwPatentFree [ http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es ]

Attachment: pgp55u_FFiHnw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: