[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Aquí teniu l'actualització de tres plantillesOn Thu, Feb 27, 2003 at 04:01:36PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
>   M'he quedat un pel penjat però vaig a fer l'informe avui mateix per al BTS i 
> que ens incloguin aquestes traduccions, Jordi. Coneixes els Copyrigths dels 
> anteriors col·laboradors o no cal?

Hmm. Espera un poc, que no havia tingut temps de mirar els diffs, i hi
ha coses que es poden millorar encara (però gràcies per les correccions
en general, algunes coses de base-config eren de pena, pel que veig...)

Deixa de costat els canvis d'apt-listchanges. Aquesta actualització ja
la vaig enviar a mdz, però pareix que en la seua conversió a po-debconf,
s'ha deixat els canvis pel camí...

De base-config, el gran problema es que el $#!"%%! K-Babel
eixe aparentment ha eliminat tots els msgstr's obsolets. ARGH! No es pot
configurar per a que no vos ho lleve?

Tb, en alguns msgstrs de base-config substitueixes "utilitzar" per
"usar". I això? Sobre tot, quan està ple de "utilitzar" per altres
msgstr's...

També:
 msgid "Enter mirror hostname:"
-msgstr "Introduïu el nom de la màquina de la rèplica."
+msgstr "Introduïu el nom de la màquina que farà de rèplica:"

Erm... "que farà de rèplica" em sona a que estàs creant un mirror.

 msgid "Mirror not found."
-msgstr "Espelho não encontrado."
+msgstr "No s'ha trobat la rèplica."

Huh? Qui collons havia ficat coses en portuguès? Flipe...

"avans" -> "abans"
"arreglar-l'ho" no és correcte, tat?

"de http" -> "d'http"

En debconf:
-"preguntes que van a preguntar. Solament es mostraran preguntes amb una certa "
+"preguntes que van a preguntar. Solsament es mostraran preguntes amb una "

Solsament?! Primera vegada que ho veig. Solament està al meu diccionari,
l'altra no.

Copyrights:

debconf: Jo, 2001, 2002.
base-config: Jo, 2001, 2002 tb.

Per a apt-listchanges, a veure si trobe a mdz, no la envies, please.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpTUC7tLh1BH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: