[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: M'agradaria col·laborar_amb_les_traduccionsOn Mon, Dec 02, 2002 at 10:30:56PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Respecte a orientacio i prioritats de traduccio, lamentablement
> Debian no calcula estatistiques sobre pagines mes consultats,
> etc.  Aleshores, hem d'anar per instint una mica.  Aixo no
> t'ajuda si ets novell, pero els altres poden suggerir les 
> pagines mes importants.

De fet, tenim www.debian.org/webalizer, on es poden veure quines pàgines
són les més visitades.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpGlhvAMWa2g.pgp
Description: PGP signature


Reply to: