[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Manual d'Instal·lació [Revisió]On Sat, Oct 13, 2001 at 02:54:48PM +0200, Antoni Bella wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> A Dissabte 13 Octubre 2001 13:02, ivan@selidor.net va escriure:
> > log: bitàcola (sí, amb l)
> >  També usada en les traduccions a castellà. EL problema és que la relació
> >  no és instantània. Es podria acompanyar amb l'original («(log)»), ja que
> >  és breu.
> > script: guió
> log i script m'assembla que s'haurien de deixar tal qual, però també penso 
> que creieu que seria desitjable una dualitat per a introduir el català. 
> Vosaltres mateixos ja direu.

	Em sembla raonable posar el terme català acompanyat de l'original
  anglés, així podem anar traduint termes sense que l'usuari/la usuària
  es topete amb paraules perfectament catalanes però que no li sonen de
  res. Per exemple, jo traduí «sticky bit» com a «bit de permanença»,
  que potser s'adeqüe al significat vertader, però si te'l trobes així
  de primeres ni de lluny se t'ocorrerà que significa «sticky bit».

	Si sempre deixem els termes tal qual, al final no anem a traduir
  res. Si acompanyem les traduccions dubtoses (o poc populars) amb el
  terme original, van guanyant popularitat i no despisten. Eventualment
  es podria anar eliminant l'acompanyament en angés.

  Què vos sembla?

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpBi7rVAke3A.pgp
Description: PGP signature


Reply to: