[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Manual d'Instal·lació [Revisió]On Sat, Oct 13, 2001 at 09:03:27PM +0200, Xavier Drudis Ferran wrote:

> Depen del context en que estigui potser sí, però jo normalement, en
> general entenc "vanilla flavour" per modalitat bàsica, o forma més
> modesta.  Potser ho traduïria  per "al natural", o "pelat". Sí, crec
> que seria "pelat/da"

> Com li  dieu a  un cotxe que et compres sense pagar ni un duro més del
> mínim, sense aire condicionat, ni finestretes elèctriques ni
> anti-boira, ni cap extra opcional?. 

> Jo entenc que "vanilla flavour" es refereix al gelat de gust de
> vainilla, que és
> com el mínim que pots demanar a una gelateria (per oposició a un de 5
> boles de
> gustos diferents, neules i caramel fos...).

> Ara bé, no té perquè ser l'"habitual" ...de fet la gent no demana gelats
> de vainilla a les geladeries majoritàriament. I demanar-los  de 3
> gustos no té res d'anormal, per tant tampoc és "normal"... "Per
> defecte" pot ser a vegades, però potser un programa porta una
> configuració per defecte que no és la mínima (per exemple, la configuració 
> per defecte del GNOME té un menú a dalt i una barra d'eines a baix, que
> li pots treure per quedar-te amb una configuració "pelada", però per
> defecte no és la configuració pelada).

> Per cert, a mi m'agraden, els gelats de vainilla...

Al inglès, el gelat de vainilla és el gelat sense adornament, el gelat
«per defecte» o genèric.  A l'un li agrada un gust de gelat, a l'altre,
altre gust -- però la vainilla és el gust que *no li molesta* a ningú.
:)

A la Debian, hi ha (p.e.) uns quants paquets que proveixen la
funcionalitat 'x-window-manager'.  El gestor «vainilla» és twm, no
perquè no sigui poderós, ni perquè sigui el més bàsic, encara que
amdós són la veritat ;), sinó perquè és el gestor disponible en totes
les màquines Unix del món.  També hi ha gestors de xocolata
(blackbox), de maduixa (afterstep) i d'aquests gusts de Ben & Jerry's
que tenim ací que li agradan molt a la gent, però que són un perill
de la salut (enlightenment). :) :)  

Així que, «vanilla flavor» no és sempre cosa basica, sinò la cosa
abans de ser modificada als gusts personals o a les necessitats
particulars.

Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: pgp1b8hvOnaYc.pgp
Description: PGP signature


Reply to: