[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Envie fitxers _grans_?On Thu, Oct 11, 2001 at 06:50:50PM +0200, Jordi wrote:
> On Thu, Oct 11, 2001 at 04:09:03PM +0200, Miquel wrote:
> > > El fitxer és enorme, així que vosaltres direu si vos farà gràcia rebre
> > > quasi 200Kb en un mail d'aquesta llista.
> > aquesta llista és tot just per a aquestes qüestions, no? A mí ja em va
> > bé.
> 
> Sí, però però aquest fitxer és molt gran. Si encara fora un PPP user,
> bramaria i tiraria espuma per la boca si m'enviaren un mail de 200k's
> sense avisar :)
> en la llista del equip GNU de castellà la norma es dir la url on has
> penjat el po, però per mí es molt millor afegir-lo al mail...

	Uargs, roarg, grrrrr!!! Només tinc un mòdem xankós de 56kbps!
  Bé, deixant de banda el meu cas particular, em sembla que l'opció
  del grup de castellà és més encertada, no ho dic per la facilitat
  de penjar-ho o baixar-ho, sinò per la gràcia que li farà a l'admin.
  de correu (tots els correus de la llista queden emmagatzemats, no?).

  Ivan

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpiG9eQuE7ER.pgp
Description: PGP signature


Reply to: