[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Envie fitxers _grans_?On Thu, Oct 11, 2001 at 04:09:03PM +0200, Miquel wrote:
> > El fitxer és enorme, així que vosaltres direu si vos farà gràcia rebre
> > quasi 200Kb en un mail d'aquesta llista.
> aquesta llista és tot just per a aquestes qüestions, no? A mí ja em va
> bé.

Sí, però però aquest fitxer és molt gran. Si encara fora un PPP user,
bramaria i tiraria espuma per la boca si m'enviaren un mail de 200k's
sense avisar :)
en la llista del equip GNU de castellà la norma es dir la url on has
penjat el po, però per mí es molt millor afegir-lo al mail...

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpVWtXVvaY0U.pgp
Description: PGP signature


Reply to: