[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Aclarim: boot, reset, loadEl Sun, Oct 07, 2001 at 07:21:43PM +0200, Antoni Bella deia:
> >
> Precisament es pot dir de les dues formes i la meva preocupaci? es que 
> reinici i carrega s'assemblen ben poc per tractar-se quasi del mateix, per 
> ll?gica hauriem de dir rec?rrega.
>
Em sembla millor reinici. Dona la impressió que serveix per a que 
la màquina faci alguna cosa. Carregar codi és una de les coses que es fa 
al reiniciar, però no la única (també es posen els dispositius en un 
estat conegut, es comproven sistemes de fitxers si cal, etc.).
I també es pot carregar codi o dades per altres motius que no sigui 
reiniciar l'ordinador. 

A més recàrrega em sóna a carregar bateries. 


> > > > stage loader    =  fase de c?rrega
> > >
> > > jo diria algo com "carregador per etapes". La documentaci? de SILO ho
> > > deia clar, primer, una etapa detecta el hw, un altra tal un altra
> > > cual... igual que GRUB.
> >
> > M'has conven?ut, Jordi.
> >
> > Estic d'acord amb el Jordi Mallach en tota la resta.
> Perd? per? no estem anomenat un programa si no un proces, pel que tu 
> suggereixes seria etapa de c?rrega. No? Jo per aix? habia emprat fase e, 
> semble m?s f?cil.
>
Jo també ho veia així, però el cas és que cada fase o etapa consisteix 
en un programa diferent que carrega la següent etapa o fase. 
Per tant també té sentit dir carregador per etapes, que és el 
que es correpon amb "stage loader". "fase de càrrega", com deia 
jo seria "load stage", no "stage loader".
 

-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: