[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] Aclarim: boot, reset, load-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Hola
 Aquest punt emb semblaria bo aclarir-lo amb tots els mots a traduir al 
davant:
- -----------------------------------------
boot      = arranc
1			sempre es buscarà el mot arranc mai arrancable.
boot-device   = dispositiu d'arranc
Boot Floppy   = disquet d'arranc
boot manager  = gestor d'arranc
bootable    = per a iniciar l'arranc
booted     = iniciar l'arranc
boot device   = dispositiu d'arranc
bootstrap partition
	    = partició d'arranc
cold booting  = arranc en fred
master boot record, MBR
		= registre mestre d'arranc, MBR
prompt     = indicatiu
1			referent a l'entrada de la consola.
2			boot prompt seria indicatiu d'arranc
stage loader  = fase de càrrega
1			Run the <prgn>ybin</prgn> command, which
1			will update the bootstrap partition with
1			the current <file>/etc/yaboot.conf</file>
1			configuration and <file>/usr/lib/yaboot/ofboot
1			</file> first stage loader.
reset      = reiniciar (o reinici)
reseting    = reinicialitzar (o reinicialització)
- -----------------------------------------
Auqí els teniu per a aportar el vostre parer reediteu aquest esquema amb les 
vostres aportacions i mirem si realment queden bé.
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-7

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7wD/GGfXdVUGHvegRAiH2AKCVXz9xwjBLbTgfqKc9zVqsMaBu9ACfQIXQ
L3j/wzBH6avCYjDSdUo8iGo=
=SmtR
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: