[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Aclarim: boot, reset, loadA Diumenge 07 Octubre 2001 16:30, Xavi Drudis Ferran va escriure:
> El Sun, Oct 07, 2001 at 02:13:20PM +0200, Jordi Mallach deia:
> > On Sun, Oct 07, 2001 at 01:43:02PM +0200, Antoni Bella wrote:
> > > boot      = arranc
> >
> > *sigh*
> > s/rranc/rrenc/g
> >
> > Es a dir, "arrencar", amb E.
>
> Em sembla be posar-ho amb E pero no estic segur que
> no es pugui posar amb A. De fet si busco arrancar al DIEC
> posa arrancar: arrencar. Potser estan be les dues formes?.
>
Precisament es pot dir de les dues formes i la meva preocupació es que 
reinici i carrega s'assemblen ben poc per tractar-se quasi del mateix, per 
llògica hauriem de dir recàrrega.

> El que no em conveç es la terminacio. Crec que es arrencada
> o arrancada i no arrenc o arranc.
>
> > > stage loader  = fase de c?rrega
> >
> > jo diria algo com "carregador per etapes". La documentaci? de SILO ho
> > deia clar, primer, una etapa detecta el hw, un altra tal un altra
> > cual... igual que GRUB.
>
> M'has convençut, Jordi.
>
> Estic d'acord amb el Jordi Mallach en tota la resta.
Perdó però no estem anomenat un programa si no un proces, pel que tu 
suggereixes seria etapa de càrrega. No? Jo per això habia emprat fase e, 
semble més fàcil.

-- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-7

-Reply to: