[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cn.wml - corregitJordi Mallach dijo:

> Ok, algú pot traduir aquest document de "pseudo-català a català de
> veritat?
> 
> Interesa sobre tot lo de "cache" i alguna paraula mes que hi ha per ahí
> que no està clara.
> 

aquí va una primera correcció, si bé una mica ràpida. Hi ha algunes
coses que es podrien millorar (hi ha una mica d'inconsistència amb l'ús
del tu i el vos per a adreçar-te a l'usuari), però m'he preocupat més
aviat que no hi hagi incorreccions i no pas de l'estil (si algú ho vol
mirar més a fons, endavant ;-) Hi ha una frase sense traduir:

Make sure you select the language from the choices. A number of people
reported problems because they typed in the language by hand.

m.

-- 
Miquel Vidal      | http://mi.barrapunto.com/yonderboy
miquel@sindominio.net  | Using Debian GNU/Linux sid
http://sindominio.net  | GnuPG public information: pub 1024D/F724244F
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F
#use wml::debian::template title="El lloc web de Debian en diferents llengües" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"

<P>És clar que no tothom utilitza la mateixa llengua. A mesura que la web
creix, s'està fent més comú trobar pàgines que estan disponibles en
diverses llengues. En resposta es va introduir un estàndard, anomenat
negociació de continguts, que permet a una persona fixar les llengües en
les que prefereix rebre els documents. La versió enviada es negocia entre
el navegador i el servidor; el navegador envia les seves preferències
i el servidor decideix quina versió enviarà, basant-se en les
preferències del navegador, i en quines versions del document estan
disponibles.</p>

<ul>
<li><a href="#fix">Què fer si una pàgina web de Debian està en un idioma incorrecte</a>
<li><a href="#setting">Establir la llengua preferida en un navegador</a>
<li><a href="#cache">Problemes potencials amb servidors de proxy</a>
</ul>

<h3><a name="fix">Què fer si una pàgina web de Debian està en un idioma incorre
cte</a></h3>

<p>Hi ha tres raons per les quals un document es pot rebre en la llengua
errònia des del lloc web de Debian. Primer, i prou comú, és un navegador
mal configurat. Mireu la secció sobre <a href="#setting">establir la
llengua preferida en un navegador</a> per a arreglar açò.</p>

<p>El segon problema té a veure amb memòries cau trencades o mal configurades.
Aquest és un problema creixent a mesura que més proveïdors d'Internet
recurreixen a les memòries cau per decrementar el tràfic de la xarxa. Llegiu
la <a href="#cache">nota sobre servidors de web amb memòria cau</a> encara 
que penseu que no esteu utilitzant-ne un.</p>

<p>El tercer problema es que hi hagi un problema amb
<a href="http://www.debian.org/";>www.debian.org</a>.
En els últims dos anys, únicament un problema dels reportats sobre recepció
de la llengua incorrecta era un problema per la nostra part. Per açò mateix,
suggerim que investigueu les primeres dues fonts de problemes a fons abans de
contactar-nos. Si trobeu que <a href="http://www.debian.org/";>
http://www.debian.org/</a> està funcionant, però un dels servidors rèplica
no, informeu-nos del problema i ens posarem en contacte amb els mantenidors
de la rèplica.</p>

<p>Després de corregir qualsevol problema suggerim que esborreu la memòria cau
(tant disc com memòria) del seu navegador abans d'intentar veure les pàgines
una altra vegada. També suggerim que utilitzeu lynx per testejar-ho. És l'únic
navegador que hem trovat que compleix al 100% les especificacions HTTP
per negociació de continguts.</p>

<h3><a name="setting">Establir la llengua preferida en un navegador</a></h3>

<p>Nota: la llista següent no està completa. Si teniu informació sobre la
configuració de un navegador que no està llistat avall, si us plan envieu-la a
<a href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>

<p>Per tal d'establir la llengua per defecte en el vostre navegador
teniu que fixar una variable que es passa al servidor de web. La forma
de fer-ho depen del navegador que esteu utilitzant.</p>

<DL compact>
<DT><strong>lynx</strong>
<DD>Podeu editar la variable <kbd>preferred_language</kbd> en el vostre
<kbd>.lynxrc</kbd> o definir-la utilitzant l'ordre 'O' des de dins de lynx.
<DT><strong>netscape 3.x</strong>
<DD>Afegiu
<pre>
   *httpAcceptLanguage: [cadena de llengües preferides]
</pre>
al fitxer de app-defaults de Netscape o <kbd>~/.Xresources</kbd>.
<DT><strong>netscape 4.x</strong> (en anglès)
<DD>Utilitzeu
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
</pre>
Make sure you select the language from the choices. A number of people
reported problems because they typed in the language by hand.
<DT><strong>Mozilla</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
</pre>
<DT><strong>W3</strong> (navegador basat en emacs)
<DD>
<pre>(setq url-mime-language-string "preferred_language=fr; q=1.0, en; q=0.5")</pre>
o fent servir el paquet custom (assumint la versió p4.0pre.14 de URL):
<pre>Hypermedia -&gt; URL -&gt; Mime -&gt; Mime Language String...</pre>
<DT><strong>IE ??</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   View -&gt; Internet Options -&gt; General/Languages
</pre>
<DT><strong>IE 5</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Tools (or Extras) -&gt; Internet Options -&gt; Languages
</pre>
<DT><strong>Opera</strong> (en anglès)
<DD>Windows:
<pre>
   File -&gt; Preferences -&gt; Languages
</pre>
<DD>Linux:
<pre>
   File -&gt; Preferences -&gt; Document -&gt; Languages
</pre>
<DT><strong>iCab</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts,Languages
</pre>
<DT><strong>W3M</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Options (o) -&gt; Other Behavior -&gt; Accept-Language
</pre>
</DL>

<H3>Quin valor li he d'assignar a la variable?</H3>

<P>Ja que l'idioma original de les pàgines web de Debian és l'anglès i potser
no tots els documents estan traduïts al vostre idioma preferit, és una bona
idea definir la variable de forma que permeta l'anglès com a una opció de
seguretat. Per exemple, si el vostre idioma natiu és el francès i esteu
fent servir lynx, voldríeu la següent línia en el vostre <kbd> .lynxrc</kbd></p>

<pre>
preferred_language=fr; q=1.0, en; q=0.5
</pre>

<p>
Açò diu al servidor que us agradaria rebre la versió francesa del document
si està disponible o, en cas contrari, fer servir l'anglesa.</p>

<p>Heu d'anar amb compte amb l'ús de les subcategories de llengües.
L'ús de 'en-GB, fr', per exemple, no fa allò que la majoria de la gent espera
(si no han llegit les especificacions HTTP).
Un servidor que rep una petició d'un document amb l'idioma preferit
'en-GB, fr' quan hi ha versions 'en' i 'fr' servirà la versió francesa.
Solament servirà la versió anglesa abans de la francesa si hi ha una versió
del fitxer amb l'extensió de llengua 'en-gb'.
Per tant, cal que configureu el vostre navegador per a que envie
'en-GB, en, fr' o simplement 'en, fr'.

També funciona de la forma inversa, per exemple, un servidor pot enviar en-us
quan s'ha demanat en.</p>

<p><strong>Recomanem que no afegiu extensions de país a una llengua si no teniu
molt bones raons</strong>. Si n'afegiu una, assegureu-vos d'incloure també la
llengua sense l'extensió.</p>

<p>Per a més informació quant a establir la variable preferred_language vegeu la
<a href="http://httpd.apache.org/docs/content-negotiation.html";> documentació
d'Apache sobre negociació de continguts</a>.</p>

<h3><a name="cache">Problemes potencials amb servidors de proxy</a></h3>

<p>Els servidors de proxy són essencialment servidors de web que no tenen
continguts propis. Estan en mig dels usuaris i dels servidors web reals. La
memòria cau s'apropia de les teves peticions de pàgines web i treu la pàgina.
Després, et reenvia la pàgina però també fa una còpia local, per a peticions
posteriors. Açò pot retallar el tràfic en la xarxa quan molts usuaris demanen
la mateixa pàgina.</p>

<p>Aquesta és una gran idea en la majoria dels casos, però falla quan la
memòria cau té errors. Concretament, alguns servidors de proxy vells no entenen
la negociació de continguts, així que fan copies d'una pàgina en una llengua,
i tornen aquesta pàgina fins i tot si es demana una altra llengua mes tard. La
única solució és actualitzar o canviar el software de memòria cau.</p>

<p>Històricament, la gent sols podia utilitzar un proxy quan configurava
el seu navegador per a utilitzar un. Aquest ja no és el cas. El teu
proveïdor d'Internet pot estar redireccionant totes les peticions de
HTTP mitjançant un proxy transparent. Si el proxy no utilitza
correctament la negociació de continguts, els usuaris poden rebre còpies
de pàgines en la llengua equivocada. L'única manera d'arreglar açò és
queixar-se al teu ISP per a que actualitzen o canvien el seu
software.</p>

Attachment: pgp1M13ZEFAIV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: