[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cn.wmlOk, algú pot traduir aquest document de "pseudo-català a català de
veritat?

Interesa sobre tot lo de "cache" i alguna paraula mes que hi ha per ahí
que no està clara.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E
#use wml::debian::template title="El lloc web de Debian en diferents llengües" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"

<P>Obviament, no tothom utilitza la mateixa llengua. A mesura que la web
creix s'està fent més comú trovar pàgines que estàn disponibles en
múltiples llengues. En resposta es va introduir un estàndar, anomenat
negociació de continguts, que permet a una persona fixar les llengües en
les que prefereixen rebre els documents. La versió enviada es negocia entre
el teu navegador i el servidor; el teu navegador envia les seves preferències
i el servidor decideix quina versió enviarà basant-se en les teves
preferències, i quines versions del document estàn disponibles.</p>

<ul>
<li><a href="#fix">Qué fer si una pàgina web de Debian està en un idioma incorrecte</a>
<li><a href="#setting">Establir la llengua preferida en un navegador</a>
<li><a href="#cache">Problemes potencials amb servidors de proxy</a>
</ul>

<h3><a name="fix">Qué fer si una pàgina web de Debian està en un idioma incorre
cte</a></h3>

<p>Hi ha tres raons per les que un document es pot rebre en la llengua erronia
des del lloc web de Debian. Primer, i prou comú, és un navegador mal
configurat. Mireu la secció sobre <a href="#setting">establir la llengua
preferida en un navegador</a> per arreglar açò.</p>

<p>El segon problema te a veure amb memòries cau trencades o mal configurades.
Aquest és un problema creixent a mesura que mes proveïdors d'Internet
recurreixen a les memòries cau per decrementar el tràfic de la xarxa. Llegiu
la <a href="#cache">nota sobre servidors de web amb memòria cau</a> encara 
que penseu que no esteu utilitzant un.</p>

<p>The third problem is that there is a problem with
<a href="http://www.debian.org/";>www.debian.org</a>.
En els últims dos anys, únicament un problema dels reportats sobre recepció
de la llengua incorrecta era un problema per la nostra part. Per açò mateix,
sugerim que investigueu les primeres dos fonts de problemes a fons avanç de
contactar-nos. Si trobeu que <a href="http://www.debian.org/";>
http://www.debian.org/</a> està funcionant, però un dels servidors rèplica
no, informeu-nos del problema i ens ficarem en contacte amb els mantenidors
de la rèplica.</p>

<p>Després de corregir qualsevol problema sugerim que que borreu la memòria cau
(tant disc com memòria) del seu navegador avanç de intentar veure les pàgines
un altra vegada. També sugerim que utilitzeu lynx per testejar. És el únic
navegador que hem trovat que cumpleix al 100/ amb les especificacions HTTP
per negociació de continguts.</p>

<h3><a name="setting">Establir la llengua preferida en un navegador</a></h3>

<p>Nota: la següent llista no està completa. Si teniu informació sobre la
configuració de un navegador que no està llistat abaix, si us plan envieu-la a
<a href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>

<p>Per establir la llengua per defecte en el vostre navegador teniu que fixar
una variable que se li pasa al servidor de web. La forma de fer-ho depén del
navegador que esteu utilitzant.</p>

<DL compact>
<DT><strong>lynx</strong>
<DD>Podeu editar la variable <kbd>preferred_language</kbd> en el vostre
<kbd>.lynxrc</kbd> o definir-la utilitzant la comanda 'O' des de dins de lynx.
<DT><strong>netscape 3.x</strong>
<DD>Afegiu
<pre>
   *httpAcceptLanguage: [cadena de llengües preferides]
</pre>
al fitxer de app-defaults de Netscape o <kbd>~/.Xresources</kbd>.
<DT><strong>netscape 4.x</strong> (en anglès)
<DD>Utilitzeu
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
</pre>
Make sure you select the language from the choices. A number of people
reported problems because they typed in the language by hand.
<DT><strong>Mozilla</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
</pre>
<DT><strong>W3</strong> (navegador basat en emacs)
<DD>
<pre>(setq url-mime-language-string "preferred_language=fr; q=1.0, en; q=0.5")</pre>
o fent servir el paquet custom (asumint la versió p4.0pre.14 de URL):
<pre>Hypermedia -&gt; URL -&gt; Mime -&gt; Mime Language String...</pre>
<DT><strong>IE ??</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   View -&gt; Internet Options -&gt; General/Languages
</pre>
<DT><strong>IE 5</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Tools (or Extras) -&gt; Internet Options -&gt; Languages
</pre>
<DT><strong>Opera</strong> (en anglès)
<DD>Windows:
<pre>
   File -&gt; Preferences -&gt; Languages
</pre>
<DD>Linux:
<pre>
   File -&gt; Preferences -&gt; Document -&gt; Languages
</pre>
<DT><strong>iCab</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts,Languages
</pre>
<DT><strong>W3M</strong> (en anglès)
<DD>
<pre>
   Options (o) -&gt; Other Behavior -&gt; Accept-Language
</pre>
</DL>

<H3>Quin valor li he d'assignar a la variable?</H3>

<P>Ja que el idioma original de les pàgines web de Debian és l'anglès i potser
no tots els documents estàn traduïts al vostre idioma preferit, és una bona
idea definir la variable de forma que permeta l'anglès com una opció de
seguretat. Per exemple, si el vostre idioma natiu és el francès i esteu
fent servir lynx, voldrieu la següent línia en el vostre <kbd> .lynxrc</kbd></p>

<pre>
preferred_language=fr; q=1.0, en; q=0.5
</pre>

<p>
Açò li diu al servidor que vos agradaria rebre la versió francesa del document
si està disponible, o en cas contrari, fer servir la anglesa.</p>

<p>Teniu que anar amb compte amb l'us de les subcategories de llengües.
L'ús de 'en-GB, fr', per exemple, no fa lo que la majoria de la gent espera
(si no han llegit les especificacions HTTP).
Un servidor que reb una petició de un document amb el idioma preferit
'en-GB, fr' quan existeixen versions 'en' i 'fr' servirà la versió francesa.
Solament servirà la versió anglesa avanç de la francesa si hi ha una versió
del fitxer amb la extensió de llengua 'en-gb'.
Per tant, deurieu configurar el vostre navegador per a que envie
'en-GB, en, fr' o simplement 'en, fr'.

També funciona de la forma inversa, per exemple, un servidor pot enviar en-us
quan s'ha demanat en.</p>

<p><strong>Recomanem que no afegiu extensions de pais a una llengua si no teniu
molt bones raons</strong>. Si afegiu una, asegureu-vos de incloure també la
llengua sense la extensió.</p>

<p>Per mes informació quant a establir la variable preferred_language vegeu la
<a href="http://httpd.apache.org/docs/content-negotiation.html";> documentació
d'Apache sobre negociació de continguts</a>.</p>

<h3><a name="cache">Problemes potencials amb servidors de proxy</a></h3>

<p>Els servidors de proxy son essencialment servidors de web que no tenen
continguts propis. Estàn en mig dels usuaris i els servidors web reals. La
memòria cau s'apropien de les teves peticions de pàgines web i treu la pàgina.
Després, et reenvia la pàgina però també fa una copia local, per peticions
posteriors. Açò pot retallar el tràfic en la xarxa quan molts usuaris demanen
la mateixa pàgina.</p>

<p>Aquesta es una gran idea en la majoria dels casos, però falla quan la
memòria cau te errors. Concretament, alguns servidors de proxy vells no entenen
la negociació de continguts, així que fan copies d'una pàgina en una llengua,
i tornen aquesta pàgina inclús si es demana una altra llengua mes tard. La
única solució és actualitzar o canviar el software de memòria cau.</p>

<p>Històricament, la gent sols podia utilitzar un proxy quan configuraba el
seu navegador per a utilitzar un. Aquest ja no és el cas. El teu proveïdor
d'Internet pot estar redireccionant totes les peticions de HTTP a través
d'un proxy transparent. Si el proxy no utilitza correctament la negociació de
continguts, els usuaris poden rebre copies de pàgines en la llengua equivocada.
La única manera d'arreglar açò és queixar-se al teu ISP per a que actualitzen
or canvien el seu software.</p>

Attachment: pgpYJUSNwjY99.pgp
Description: PGP signature


Reply to: