[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] AJUDA - dbootstrap.sgml>  La entrada deixaré "Aquí teniu" "bit a bit", no m'agrada aquesta expressió
> crec que dir binàri es més aclaridor esclar que el raonament d'aquesta
> operació crec que estaba ben escrit , doncs i crec que seria això, les
> matemàtiques no pressupossen mai un resultat si de cas la deixen suspessa -no
> em fassis gaire cas que jo sempre les suspenia- "Assumirà que el vostre
> servidor de noms DNS també us fa de passarel·la" OK i la resta em sembla
> correcte de la manera que has escrit.
>
L'"aquí tenim" el trobo perfecte. No el vaig canviar per res concret, 
sinó que vaig traduir des de 0 a partir de l'anglès. 
El "bit a bit" te'l puc explicar,tot i que el traductor ets tu, de
manera 
que em sembla fantàstic que no hi estiguis d'acord i no ho posis. 
l'AND i el OR són operadors binaris. "operador binari" només vol dir que 
s'aplica a dos operands (en concret el normal és posar-ne un a cada
banda de
l'AND). El NOT no és un operador binari, sinó unari, perquè només
s'aplica a 
un operand. El "+", el "-" el "*" i el "/" són operadors binaris, però 
no són lògics,sinó aritmètics (normalment), etc. 
A part del número d'operands, hom es fixa també en el tipus dels
operands. 
En teoria les tres operacions són lògiques i per tant s'apliquen a
operands 
de tipus booleà, que només poden tenir dos valors. A la pràctica els
processadors
no treballen tan bé amb bits sols com amb grups de, per exemple 32
bits (anomenats paraules). És per això que molts llenguatges de
programació que busquen 
eficiència ofereixen dos tipus d'operacions lògiques: de paraules o de
bits. 
En C,per exemple si poses a && b el resultat és la conjunció lògica d'a
i b 
interpretat com un sol valor booleà cadascun. a són 32 bits, i b són 32
bits 
més (o la mida de paraula que sigui), que normalment s'interpreten com 
un enter.
El resultat és 0 si algun dels dos és 0 i un número diferent de 0
sense determinar
si tots dos són diferents de 0. És una operació lògica per paraules. Per
exemple
si a és 10101010 = 170 i b és 01010101 = 85 a && b és diferent de 0.
(per simplificar
he fet servir paraules de només 8 bits)
En C, quan poses a & b el resultat és la conjunció bit a bit, és a dir
una paraula
de bits en què cada bit és la conjunció lògica del bit de a i el de b
que ocupen 
aquella posició en la paraula. Aquí no s'interpreta a i b com un sol
valor lògic 
sinó com un vector de valors lògics. Per això l'operació es fa bit a
bit (un bit de 
a amb un bit de b), no paraula a paraula. La mascàra de xarxa no és més
que un 
patró de bits que es fa servir amb operacions bit a bit. Si a és
10101010 = 170 i b és 01010101 = 85 a & b és 00000000 = 0.
Altres llenguatges també tenen operacions paraula a paraula i bit a bit
diferenciades.

Jo trobo que les dues operacions són binàries perquè tenen dos
operadors. Si 
vols dir binari de codi binari,aleshores qualsevol cosa és binària, en
un processador,
i no serveix de gaire dir-ho. Per això prefereixo bit a bit (bitwise) i
no "en mode binari" 
(binary). No és que m'ho hagi inventat. Jo ho tenia sentit. 
De tota manera, ja et dic, si tu ho tens clar, el traductor ets tu.
Però et suggereixo 
que facis com facis la traducció no usis la mateixa expressió "operació
lògica 
en mode binari" per traduir "bitwise-AND" que per traduir "bitwise-OR",
perquè 
no queda clar quina operació vols dir. Si més no digués "conjunció
lògica en mode binari"
i "disjunció lògica en mode binari" o "operació AND en mode binari" i 
"operació OR en mode binari" o com t'agradi més, però que siguin
expressions
diferents per operacions diferents.
 

>  Et faré la confessió de que aquesta era una còpia en brut doncs abans
> d'entregar-lo faig dues rellegides per a guanyar coerència, clar que aquí no
> sabia per on començar ja que no entenia res. Gràcies a tu i a en Matt u s'hom
> aclarit.
>
Ho cel·lebro, per això està la llista, no?.
 I perdona el rotllo, igual és que no he entés bé la teva resposta.Reply to: