[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] AJUDA - dbootstrap.sgml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Hola Xavi, perdona el retard però quan les forces majors apreten el mòn si 
cal s'atura. :-)

A Dimarts 11 Setembre 2001 22:32, Xavi Drudis Ferran va escriure:
> El Sun, Sep 09, 2001 at 09:14:48PM +0200, Antoni Bella deia:
> >  Aquest pedaç m'ha superat tècnicament i necessitaria la vostra
> > confirmació de com ho he acabat traduint, feu-ho servir de guia si ho
> > trobeu útil, jo m'he quedat una mica confos tot i que segurament serà
> > perque ja fa dues hores que i soc posat, o deixo fins demà arreveure:
>
> Envio una traducció alternativa i a veure si entre tots
>
> de les dues en fem una:
> > #### Anglès ####
> > Some technical details you might, or might not, find handy: the
> > program assumes the network IP address is the bitwise-AND of your
> > system's IP address and your netmask. It will guess the broadcast
> > address is the bitwise OR of your system's IP address with the bitwise
> > negation of the netmask. It will guess that your gateway system is
> > also your DNS server. If you can't find any of these answers, use the
> > system's guesses -- you can change them once the system has been
> > installed, if necessary, by editing <file>/etc/network/interfaces</file>.
> > #### Català ####
> > Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar pràctics: el programari
> > assumeix que l'adreça IP de la xarxa de treball és la resultant de
> > l'operació lògica en mode binari aplicada a l'adreça IP i a la màscara de
> > xarxa. Això calcularà que l'adreça d'emissió (broadcast) és l'operació
> > lògica en mode binari entre l'adreça IP del vostre sistema i la negació
> > binària de la xarxa de treball. Això també calcularà que el vostre
> > sistema gateway és també el vostre servidor de DNS. Si no podeu trobar
> > qualsevol d'aquestes respostes, useu les calculades pel sistema -- podreu
> > canviar-les un cop hagueu instal·lat el sistema, si fos necessari,
> > editant
> > <file>/etc/network/interfaces</file>.
> > #### Fí del text ####
>
> Ve't aquí alguns detalls tècnics que podríeu trobar útils, o no:
> el programa presuposa que l'adreça IP de xarxa és la conjunció (AND)
> bit a bit de l'adreça IP del sistema i la màscara de xarxa. Prendrà
> com a adreça de difusió (broadcast) la disjunció (OR) bit a bit
> de la negació (NOT) bit a bit de la màscara de xarxa. Assumirà
> que el vostre servidor de noms DNS també us fa de passarel·la. Si no
> podeu esbrinar cap d'aquestes dades, feu servir les suggerides
> -- si cal les podreu canviar en acabat de la instal·lació
> del sistema, editant <file>/etc/network/interfaces</file>

 La entrada deixaré "Aquí teniu" "bit a bit", no m'agrada aquesta expressió 
crec que dir binàri es més aclaridor esclar que el raonament d'aquesta 
operació crec que estaba ben escrit , doncs i crec que seria això, les 
matemàtiques no pressupossen mai un resultat si de cas la deixen suspessa -no 
em fassis gaire cas que jo sempre les suspenia- "Assumirà que el vostre 
servidor de noms DNS també us fa de passarel·la" OK i la resta em sembla 
correcte de la manera que has escrit.

 Et faré la confessió de que aquesta era una còpia en brut doncs abans 
d'entregar-lo faig dues rellegides per a guanyar coerència, clar que aquí no 
sabia per on començar ja que no entenia res. Gràcies a tu i a en Matt u s'hom 
aclarit.

>
>
> -el (NOT) me l'he inventat, però és que no m'agrada l'original,
> que a veades el posa i a vegades no. No estic segur de perquè poso
> AND OR NOT per comptes de I O NO, però ho associo més a operacions
> lògiques bit a bit en anglès perquè els llenguatges de programació
> tenen aquests operadors en anglès (quan no usen símbols).
>
> - no estic segur si l'ús del gerundi "editant" a l'última línia
> és correcta. Tinc paranoia amb els gerundis.
>
> - segur que hi ha faltes. Ho sento
>
> - espero que no sigui una traducció massa lliure.
>
> No tinc temps de mirar els reculls de Softcatala, que segur
> que anirien bé.
> Això sí que ho he trobat a www.termcat.es
>
> broadcast = difusió = envies un paquet a la xarxa amb una adreça que
> fa que cada màquina a la xarxa sàpiga que va per a ell, pel comptes
> del normal que és enviar-ho a una adreça que només pertany a una
> màquina.
>
> gateway = Passarel.la = Maquina (per exemple del teu proveïdor d'accés
> a internet) que recull trànsit d'una xarxa
> (com ara el PC de casa) i el passa a una altra xarxa (per exemple
> internet).
>
> Les que no he trobat però em sonen no sé d'on són
>
> netmask = màscara de xarxa (és un patró bits que indica com s'assignen les
> addreces IP a les màquines. Totes les que casen amb el patró se suposa
> que estan a la mateixa xarxa, i les que no fora. )
>
> network address = addreça que identifica una xarxa per comptes d'una única
> màquina.

- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.9 - XFree86 4.1.0-5

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7ot8VGfXdVUGHvegRAoeLAJ4nfcrIBrduMka9/uron1+u91clNQCgo6lP
huLR/FDldDElgK0OaJSbXtA=
=8Ell
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: