[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] AJUDA - dbootstrap.sgml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Aquest pedaç m'ha superat tècnicament i necessitaria la vostra confirmació 
de com ho he acabat traduint, feu-ho servir de guia si ho trobeu útil, jo 
m'he quedat una mica confos tot i que segurament serà perque ja fa dues hores 
que i soc posat, o deixo fins demà arreveure:

#### Anglès ####
Some technical details you might, or might not, find handy: the
program assumes the network IP address is the bitwise-AND of your
system's IP address and your netmask. It will guess the broadcast
address is the bitwise OR of your system's IP address with the bitwise
negation of the netmask. It will guess that your gateway system is
also your DNS server. If you can't find any of these answers, use the
system's guesses -- you can change them once the system has been
installed, if necessary, by editing <file>/etc/network/interfaces</file>.
#### Català ####
Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar pràctics: el programari 
assumeix que l'adreça IP de la xarxa de treball és la resultant de 
l'operació lògica en mode binari aplicada a l'adreça IP i a la màscara de 
xarxa. Això calcularà que l'adreça d'emissió (broadcast) és l'operació 
lògica en mode binari entre l'adreça IP del vostre sistema i la negació 
binària de la xarxa de treball. Això també calcularà que el vostre sistema 
gateway és també el vostre servidor de DNS. Si no podeu trobar qualsevol 
d'aquestes respostes, useu les calculades pel sistema -- podreu canviar-les 
un cop hagueu instal·lat el sistema, si fos necessari, editant 
<file>/etc/network/interfaces</file>.
#### Fí del text ####
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.9 - XFree86 4.1.0-5

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7m7+6GfXdVUGHvegRAoutAJ4phgjJ3mU7eWIZStJZDOV+278r6ACeP+Es
RHerJ7X0Q+Md3Sn4C85mjs4=
=eqUk
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: