[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Preparing.sgml (esperant coreccions...)xscript@eresmas.com va escriure:

> Be, proposo una solució:
> La paraula original anira entre cometes simples (') i no dobles (") quan
> sigui aclaracio d'un terme traduit al catala, a mes d'estar entre parentesi; si 
> el terme traduit esta entre parentesi i es necessari posar la paraula original
> o hi ha cualsevol altre 'problema' (com a la linia 80 del text traduit) es pot 
> posar aquesta despres de '-'.
> 
> Aixi doncs quedaria:
> - Típicament, amb noves revisions, podeu utiltzar dispositius de OpenBoot com
>  "floppy" (disquetera), "cdrom", "net" (xarxa), ...
>  [Aqui estan els termes originals entre comentes dobles pq son noms de
>  dispositius i no es tradueixen]
>  
> - pq el programari ('software') es bla bla bla...
> 
> - el POST (auto-test d'arrencada - 'power on self test')
>  [ho he deixat masculi pq parla de test, per no m'acaba de convencer...]

M'imagino que aquesta nomenclatura anirà evolucionant a mesura que es 
contrasti amb més documents. Hi intueixo alguns
problemes però no sóc prou bo com per a definir-los. No és que em sembli
malament, ja és prou difícil proposar una nomenclatura.

Lamento no poder fer més comentaris. Haig de plegar.

Espero que ens vegem tots el gener.

Que us vagi tot molt bé,

Ignasi

<frase tipus Scarlett O'Hara>
Visca UNIX... Lliure!
</frase tipus Scarlett O'Hara>
-- 
Debian GNU/Linux  -  Un sistema operatiu per a un
			món millor.
      		http://www.debian.org      
			An OS for a better world.
            

_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
Reply to: