[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] AJUDA - dbootstrap.sgmlHola penya,

Em vaig inscriure a aquesta llista fa una setmana, i encara no he
llegit res sobre normes, regles i de mes. Si algu em pot indicar
el(s) document(s) rellevants, em feria un favor. Altra cosa es
que soc dels estats units. Vaig viure a Barcelona 4 anys, i ara
que torno a viure als EUA, trobo una clara manca de catala als
carrers aqui. Pensava que aquesta llista seria una manera, almenys,
de seguir practicant i potser ajudant una mica. Si trobeu que el
meu nivell implica mes problemes que ajuda, feu-me saber i us deixo
en pau. De moment, afegeixo els meus 2,5 centims a les dubtes de
l'Antoni.

--- Antoni Bella <bella5@teleline.es> wrote:

> Aquest pedaç m'ha superat tècnicament i necessitaria la vostra confirmació
> de com ho he acabat traduint, feu-ho servir de guia si ho trobeu útil, jo 
> m'he quedat una mica confos tot i que segurament serà perque ja fa dues hores
> que hi soc posat, o deixo fins demà a reveure:
> 
> #### Anglès ####
> Some technical details you might, or might not, find handy: the
> program assumes the network IP address is the bitwise-AND of your
> system's IP address and your netmask. It will guess the broadcast
> address is the bitwise OR of your system's IP address with the bitwise
> negation of the netmask. It will guess that your gateway system is
> also your DNS server. If you can't find any of these answers, use the
> system's guesses -- you can change them once the system has been
> installed, if necessary, by editing <file>/etc/network/interfaces</file>.
> #### Català ####
> Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar pràctics: el programari 
> assumeix que l'adreça IP de la xarxa de treball és la resultant de 
> l'operació lògica en mode binari aplicada a l'adreça IP i a la màscara de 
> xarxa. Això calcularà que l'adreça d'emissió (broadcast) és l'operació 
> lògica en mode binari entre l'adreça IP del vostre sistema i la negació 
> binària de la xarxa de treball. Això també calcularà que el vostre sistema 
> gateway és també el vostre servidor de DNS. Si no podeu trobar qualsevol 
> d'aquestes respostes, useu les calculades pel sistema -- podreu canviar-les 
> un cop hagueu instal·lat el sistema, si fos necessari, editant 
> <file>/etc/network/interfaces</file>.
> #### Fí del text ####

Com trobava sovint a Barcelona (treballo per HP, pero aixo faig fora de
la feina), l'arrel del problema trobo mes be a l'angles que no pas la
forma de traduir-lo. Tros:

> the program assumes the network IP address is the bitwise-AND of your
> system's IP address and your netmask.

problema: <<the network IP address>> no es refereix a l'adrec,a de la
xarxa, sino a l'adreca de l'ordinador (crec), i per tant, la traduccio
hauria de ser mes be:

> el programari assumeix que l'adreça IP de l'ordinador

O sigui, crec que ho has traduit de manera fidel, pero faltava
coherencia en la versio original.

Apart d'aquest, tota la resta em sembla correcte. Ben fet!

adeu,
Mateu

PD Em dic de debo Matt Bonner, pero sent un dels pocs estadounidencs a
  HP Barcelona que es molestava a aprendre catala, un amic em va posar
  Mateu Bonet com a broma. Per aixo l'adreca de correu.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get email alerts & NEW webcam video instant messaging with Yahoo! Messenger
http://im.yahoo.comReply to: