[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TraduccionsHe afegit alguna pàgina mes a cvs:
international/index, pegueu una ullada.

Molaria completar els directoris intro, que es de lo mes important.

També he traduït debconf a Català (i de pas he actualitzat la
localització castellana)... debconf te suport de Català per la versió
1.0.0!

Aquest era un paquet important a l'hora de tindre un instal·lador en
català. Ara fa falta els boot floppies i modconf. Vaig a començar els
boot floppies, modconf es molt mes engorrós (al menys això recorde de
quan vaig fer la castellana), així que si algú ho vol fer per mí, jo
encantat :)

Continuo rebent capitols del manual d'instal·lació per correu privat,
però son coses que ja s'havien publicat a la llista. Si m'envieu coses a
mi, feu copia a antoni, ja que ell està recopilant el manual.
Antoni, ja no pot quedar molt, no? (hm, soc massa insistent :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpPJFe2oSVum.pgp
Description: PGP signature


Reply to: