[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fw: [TR] Post-install.sgml (1a Correcció)> La meva resposta potser no és gaire rellevant, però
hi ha alguns dels teus comentaris que he considerat
que seria interessant tenir-los expossats més
difinidament. Crec que poden ser útils per als nous
col.laboradors i usuaris novells (com ara jo).

L'assumpte de unes PMF per a la llista potser s'hauria
de considerar ara
durant setembre, quan torni la gent i si hi ha un
canvi substancial en la
quantitat de gent que hi col·labora.

En el cas que se'n hagués de fer un, tens raó en el
punt que esmentes, i
afegint, potser:

-Ús de CVS.
-No fer servir programes WYSIWYG (What You See Is What
You Get, línia
WordPerfect o M$$ Word).

> > >Així com la configuració 
> > >per poder arrencar un altre sistema operatiu no
Linux (<tt>l'altre</tt>).
> > 
> > per 
> > 
> > <tt>other</tt>. 
> 
> 
> Entenc, les etiquetes <tt> remarquen paràmetres, no?

Bé, la resposta és quelcom complicada. Jo no en tinc
ni idea de SGML, però sé que el <tt> és una etiqueta
que s'empra en HTML per a fer text de
¿amplada? fixa, com ara Courier, en contra del tipus
de lletra d'amplada variable, com ara Times New Roman.
Però els navegadors també passen a
Courier codis que no són tan sols el <tt>, com ara el
<code>, i que es fa servir en un principi per a
mostrar codi d'un programa, o un fitxer de
configuració, etc. Com que, si mal no recordo, en SGML
és l'autor que defineix els seus propis codis
(<llamalehache>), han triat <tt> però també
podrien haver triat <code>, <debianiststuff> o també
haver posat <tt> a apt, que ja no és un paràmetre,
sinó un programa.
En resum, <tt>,<code>,<aquestsQueFanLletraCourier> és
en línies generals per 
a coses de màquina. Corregiu-me si m'equivoco.

> 
> NO ENTÉS
> ========
> 
> > >teniu PCMIA necessitareu tenir instal.lat aquest
paquet també. 
> > 
> > "PCMCIA". Posa "instal·lat", "instal·lar", que
surt diverses vegades en aqu
est
> > document, amb el·la geminada.
> 
> Aquí no entenc que vols dir.

Hi ha un error tipogràfic: és PCMCIA i no PCMIA.
La el·la geminada es caracteritza per l'altura del
punt. Un exemple:

Mal escrit: EL.LA (el punt és a baix).
Ben escrit: EL·LA (el punt és a mitja altura).

> SENTIMENTALISMES (meus)
> ================
> 
> > "Inútils", seguint la intenció del text original.
Igualment, "no
> > utilitzats" podria considerar-se també correcte en
un sentit pràctic.
> 
> Això de moment ho he deixat igual, tot i que >tens
tota la raó amb la intencio
>nalitat origininal de text. Però tot i ser cert >que
si una cosa no la fem servi
>r, la podem considerar inútil per a nosaltres. En >el
cas del nucli, les opcions
> que per a nosaltres no són útils, en d'altres
>màquines ho són. No sé, però pos
>ar inútils em fa pensar en que el nucli sembla >ple
de fanfarria,... però si sóc
> massa sentimental, ho canvio :(

No és que siguis massa sentimental. En principi
recomanaria canviar-ho per respectar el text original,
ja que estem d'acord en la intencionalitat de 
l'autor.

Per altra banda, a mi no em suggereix que el nucli
estigui ple de
fanfàrria... És que la informàtica decent és així. 

Freda, 

scsi : 0 hosts.
scsi : detected total

en moments bella 

PPP line discipline registered.

i brutal. 

Partition check:
 hda: [PTBL] [3954/240/63] hda1 hda2 hda3 < hda5 hda6
hda7 hda8 hda9 hda10 hda1
1
 hda12 hda13 hda14 hda15 hda16 hda17 hda18 hda19 hda20
hda21 > hda4
 hdd: [PTBL] [1318/240/63] hdd1 hdd2 hdd3 < hdd5 hdd6
> hdd4
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly

Tot i que un s'hi va acostumant, veure arrancar el
nucli pot resultar un bonic exercici poètic (més
després de quatre anys aguantant W9X!).

> > >millorar la velocitat d'arrancada.
> > 
> > "accelerar el temps d'arrancada"
> 
> Ah no! Per aquí no hi paso! Ja em falta prou temps
com perquè a sobre l'accel
erem... en tot cas acceleraré la velocitat, d'acord?

Tens raó. El temps no s'accelera, a no ser que sigui
psicològicament. Buscant 
coses que tinguin sentit, "millorar el temps
d'arrancada", tal com deies en
un principi, o simplement reduïr-lo.

> > Algú li hauria de dir l'autor que esmenti la
>possibliltat de compilar el
> > nucli en una altra màquina. Si ho fa amb un >486
es morirà.
> 
> Sé que he llegit algún document de Linux on s'hi >fa
la suggerència. També ho 
>podriem posar com a nota de traducció. En aquesta
>correcció ho he posat així, feu-li una ullada i >em
dieu quelcom.

Jo considero que les correccions al text s'han de
suggerir primer als autors originals abans de
incorporar-les a la traducció. Els hi en fas
referència?

> ---------------------------------
> 
> > Hauries de fer una passadeta de corrector
ortogràfic. Hi ha algunes
> > (poques) faltes d'ortografia.
> 
> No tinc cap corrector ortogràfic instal.lat,
>expressament, perquè m'ajuda a a
>pendre. Així mato tres ocells d'un tret: conservo
>l'anglès, el català i aprenc 
>sobre Linux (doncs és el primer contacte que tinc
>amb Linux). Però si segueixo 
>igual de desastrosa, em pegueu i me n'instal.laré >un
:P

Ah, molt bé que hagis triat Debian com a primera
distribució. Així seriosament, i després de molt caos
amb d'altres, Debian va ser la meva primera (fa un any
i pico, no ens passem). És una olla de configurar però
també és un gustàs. Aprens molt.

Per altra banda, perquè no fas servir un corrector?
Som ben diferents en això, ja que considero que un
corrector m'ajuda a millorar el català. Després de tot
algú t'ho ha de dir si t'has equivocat o no. El que sí
que dic ben clar és que aquests correctors que et
"corregeixen" l'escriptura mentre escrius són un
mareig ben inútil.

Si mal no recordo, el teu client de correu feia saber
que anaves amb Windows. Perquè no busques una còpia de
ispell per a DOS, que suposo que en
deu haver? De debò que si una màquina t'ho/ens ho pot
fer, millor que
millor.

Salut,

Ignasi


___________________________________________________________
Do You Yahoo!? -- Un e-mail gratuit @yahoo.fr !
Yahoo! Courrier : http://fr.mail.yahoo.comReply to: