[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: langupdate 0.1.0: Please update the PO translation for the package langupdateHor doakizue eguneratutako fitxategia (zuzenketa batzuk ere landuta :)

Igo dezakezue Debian-era nire partez?

Mertzis ta OOoaintxearte,

Dooteo

# translation of langupdate_0.1.0_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: langupdate_0.1.0_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-31 20:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-01 14:47+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: ../src/langupdate.cc:93
msgid "Only show the cache data, do not install"
msgstr "Bakarrik cache-ko datuak erakutsi, ez instalatu"

#: ../src/langupdate.cc:95
msgid "Use the specified TDeb mirror instead of the Emdebian default."
msgstr "Erabiliz zehaztutako TDeb ispilua lehenetsitako Emdebian ispiluaren ordez."

#. Translators: mirror_name is to be translated - it expresses
#. what the user needs to pass to this option, a name of a mirror.
#: ../src/langupdate.cc:98
msgid "mirror_name"
msgstr "ispilu_izena"

#: ../src/langupdate.cc:100
msgid "Remove TDebs for unsupported locales."
msgstr "Kendu onartzen ez diren lokaletako TDebs-ak."

#: ../src/langupdate.cc:102
msgid "Specify verbose level [0-4]"
msgstr "Ezarri xehetasun maila [0-4]"

#. Translators: integer is to be translated - it expresses
#. what the user needs to pass to this option, an integer number.
#: ../src/langupdate.cc:105
msgid "integer"
msgstr "osokoa"

#: ../src/langupdate.cc:107
msgid "Specify the apt suite name [default unstable]"
msgstr "Ezarri apt suitearen izena [lehenetsia: unstable]"

#: ../src/langupdate.cc:107
msgid "codename"
msgstr "kode-izena"

#: ../src/langupdate.cc:109
msgid "Operate inside a sub directory."
msgstr "Landu eragiketa azpidirektorio batean."

#: ../src/langupdate.cc:109
msgid "directory"
msgstr "direktorioa"

#: ../src/langupdate.cc:111
msgid "Override query architecture - requires -p|--prefix"
msgstr "Gainidatzi kontsultaren arkitektura, -p|--prefix behar du"

#: ../src/langupdate.cc:112
msgid "architecture"
msgstr "arkitektura"

#: ../src/langupdate.cc:114
msgid "Show version information and exit."
msgstr "Ikusi bertsio argibideak eta irten."

#: ../src/langupdate.cc:189
msgid "installing:"
msgstr "instalatzen:"

#: ../src/langupdate.cc:206
msgid "running apt command: "
msgstr "apt komandoa exekutatzen: "

#: ../src/langupdate.cc:214 ../src/langupdate.cc:501
#, c-format
msgid "apt returned an error: %s\n"
msgstr "apt-ek errore bat itzuli du: %s\n"

#: ../src/langupdate.cc:215 ../src/langupdate.cc:502
#, c-format
msgid "status code: %d\n"
msgstr "egoeraren kodea: %d\n"

#: ../src/langupdate.cc:245
msgid "Failed to open directory"
msgstr "Huts egun du direktorioa irekitzean"

#: ../src/langupdate.cc:259
#, c-format
msgid "%s: Extracting TDeb '%s' into '%s'\n"
msgstr "%s: '%s' TDeb-a erauzten '%s' barruan\n"

#: ../src/langupdate.cc:266
#, c-format
msgid "dpkg-deb returned an error: %s\n"
msgstr "'dpkg-deb'-ek errore bat itzuli du: %s\n"

#: ../src/langupdate.cc:267
#, c-format
msgid "status code:%d\n"
msgstr "egoera-kodea:%d\n"

#: ../src/langupdate.cc:276
msgid "Copying unpacked TDeb to apt cache"
msgstr "Erauzitako TDeb kopiatzen apt-ren cachean"

#: ../src/langupdate.cc:281
msgid "Unable to move the unpacked TDeb, deleting instead."
msgstr "Ezin da erauzitako TDeb lekuz aldatu, horren ordez ezabatzen."

#: ../src/langupdate.cc:358 ../src/langupdate.cc:405 ../src/langupdate.cc:425
msgid "Adding temporary apt sources lines:"
msgstr "Aldi baterako apt iturburuen lerroak gehitzen:"

#: ../src/langupdate.cc:392
msgid "Failed to create sources list"
msgstr "Huts egin du iturburuko zerrenda sortzean"

#: ../src/langupdate.cc:398
msgid "Default Emdebian mirror:"
msgstr "Lehenetsitako Emdebian ispilua:"

#: ../src/langupdate.cc:400
msgid "Using specified mirror: "
msgstr "Zehaztutako ispilua erabiltzen: "

#: ../src/langupdate.cc:416
msgid "Using default Emdebian mirror:"
msgstr "Lehenetsitako Emdebian ispilua erabiltzen:"

#. Translators: used with the --suite option to confirm
#. the suite codename entered by the user.
#: ../src/langupdate.cc:456
msgid "Checking Emdebian support for: "
msgstr "Emdebian-en euskarria honentzako egiaztatzen: "

#. Translators - the %s strings are the same value.
#: ../src/langupdate.cc:464
#, c-format
msgid ""
"Suite '%s' is not supported by Emdebian.\n"
"Use the mirror option to specify a repository that can\n"
"provide the '%s' suite"
msgstr ""
"Emdebian-ek ez du '%s' suitea onartzen.\n"
"Erabili ispiluaren aukera '%s' suiteaz hornitzen duen ispilu\n"
"bat zehazteko."

#: ../src/langupdate.cc:467
msgid "Using the default Emdebian suite: unstable.\n"
msgstr "Lehenetsitako Emdebian suitea erabiltzen: unstable.\n"

#: ../src/langupdate.cc:620
msgid "Skipping Debian package"
msgstr "Debian paketea alde bateta uzten"

#: ../src/langupdate.cc:712
msgid "TDeb is already installed."
msgstr "TDeb dagoeneko instalatuta dago."

#: ../src/langupdate.cc:748
msgid "- updates language support for Emdebian"
msgstr "- Emdebian-en hizkuntzen euskarria eguneratzen du"

#: ../src/langupdate.cc:751
msgid ""
"Apt frontend to match the Emdebian TDeb support with the installed\n"
"packages and supported locales."
msgstr ""
"Apt interfazea Emdebian TDeb euskarria instalatutako pakete eta\n"
"onartutako lokalekin bat etortzeko."

#. Translators: the line endings need to be in roughly the same place in
#. your own language, counting by characters and allowing for all breaks to
#. be between words.
#: ../src/langupdate.cc:757
msgid ""
"Emdebian TDebs provide a method for splitting all translation files out of\n"
"packages and into separate TDeb packages, organised by the locale root and\n"
"source package. This allows individual users to only install translations\n"
"files for the locales supported on their own machine and only for the\n"
"packages installed at the time.\n"
"\n"
"Note that this functionality is not available for Debian TDebs.\n"
msgstr ""
"Emdebian TDeb-ek metodo bat eskaintzen du paketeetatik\n"
"itzulpen-fitxategiak atera eta bereiztutako TDeb paketeetan\n"
"jartzeko, lokaleko erroaren eta iturburuko paketeen arabera. Honek\n"
"erabiltzaile bakoitzari bakarrik bere ordenagailuan onartzen diren\n"
"lokaletako eta bakarrik instalatuta dauden paketeentzako\n"
"itzulpen-fitxategiak instalatzeko aukera ematen du.\n"
"\n"
"Kontutan izan ezaugarri hau ez dagoela erabilgarri Debian TDeb-etan.\n"

#. Translators: First string is the package name,
#. second and third are a user-specified directory.
#: ../src/langupdate.cc:788
#, c-format
msgid ""
"Unable to create %s data using prefix '%s'.\n"
"Do you have permission to write to '%s'?"
msgstr ""
"Ezin da %s daturik sortu '%s' aurrizkia erabiliz.\n"
"Baduzu baimenzik '%s'(e)n idazteko?"

#: ../src/langupdate.cc:797
msgid "Dry run, just showing cache data for installable packages."
msgstr "Exekuzio lehorra, pakete instalagarrien cacheko datuak soilik erakustea."

#: ../src/langupdate.cc:806
msgid "Unable to open the locale.gen configuration file."
msgstr "Ezin da locale.gen konfigurazioko fitxategia ireki."

#: ../src/langupdate.cc:831
msgid "/etc/locale.gen requires adding support for:"
msgstr "/etc/locale.gen-ek honen euskarria behar du:"

#: ../src/langupdate.cc:837 ../src/langupdate.cc:863
msgid "Adding support for:"
msgstr "Euskarria gehitzen:"

#: ../src/langupdate.cc:858
msgid "Environment needs support for:"
msgstr "Inguruneak honen euskarria behar du:"

#: ../src/langupdate.cc:889
msgid "Unable to open the dpkg status file."
msgstr "Ezin da dpkg-en egoera-fitxategia ireki."

#: ../src/langupdate.cc:943
msgid "Not an Emdebian package"
msgstr "Ez da Emdebian paketea"

#: ../src/langupdate.cc:1032
msgid "Nothing to do."
msgstr "Ez dago ezer egiteko."

#: ../src/langupdate.cc:1036
#, c-format
msgid "%d package to be installed\n"
msgid_plural "%d packages to be installed\n"
msgstr[0] "Pakete %d instalatuko da\n"
msgstr[1] "%d pakete instalatuko dira\n"

#: ../src/langupdate.cc:1050
msgid "Cleaning up apt lists"
msgstr "Apt-ren zerrendak garbitzen"

#: ../src/langupdate.cc:1083
msgid "Dry-run only."
msgstr "Exekuzio-lehorra soilik."

#: ../src/langupdate.cc:1089
#, c-format
msgid "Unable to execute command: %s."
msgstr "Ezin da komandoa exekutatu: %s."

#: ../src/langupdate.cc:1095
msgid "No TDeb packages to remove."
msgstr "Ez dago TDeb paketerik kentzeko."

#: ../src/aptcache.cc:178
#, c-format
msgid ""
"Unable to execute command: %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Ezin da komandoa exekutatu: %s\n"
"%s"

#: ../src/aptcache.cc:180
#, c-format
msgid "Error message was: %s"
msgstr "Errore-mezua: %s"

#: ../src/aptcache.cc:219
msgid "Failed to read sources"
msgstr "Huts egin du iturburuak irakurtzean"


Reply to: