[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - Release planned, please update translationsDen To, 2006-04-27, 10:10 pm skrev Frans Pop:


> BTW, the Swedish translation is also PO-based, so I do hope Daniel has
> managed to make their note conspicuous enough...

Yeah, I sort of squeezed in the text within another string.

"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i
informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska
originaltexten. Var och en äger kopiera och distribuera exakta kopior av
det här licensavtalet, men att ändra det är inte tillåtet."

It says:
"The following text is an informal translation that only is provided for
information. For all legal interpretations, the original english text
should be used..."

Daniel

Reply to: