[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please translate the debconf templates of the geneweb package: l10n upload plannedOn Tue, Mar 07, 2006 at 06:34:29PM +0100, Christian Perrier wrote:
> I'm now left with incomplete translations for:
> Greek
> Italian
> Polish
> Brazilian Portuguese

Polish updated translation is attached. Made against version 4.10-20.

regards
fEnIo

-- 
 ,''`. Bartosz Fenski | mailto:fenio@debian.org | pgp:0x13fefc40 | irc:fEnIo
 : :' :    32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Poland
 `. `'      phone:+48602383548 | proud Debian maintainer and user
  `-     http://skawina.eu.org | jid:fenio@jabber.org | rlu:172001
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geneweb 4.09-12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bubulle@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-29 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-07 21:03+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Default
#. This is the default choice. Translators may put their own language here
#. instead of the default.
#. WARNING : you MUST use the iso_639 two-letter code of your language
#: ../geneweb.templates.master:8
msgid "en[ translators, please see comment in PO files]"
msgstr "pl"

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:9
msgid "Geneweb default language:"
msgstr "Domyślny język Geneweb:"

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:9
msgid "Geneweb can display its prompts in a number of languages."
msgstr "Geneweb może rozmawiać w wielu językach."

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:9
msgid "Select a default language for Geneweb to use in its page rendering."
msgstr ""
"Wybierz domyślny język, jakiego ma używać Geneweb na generowanych przez "
"niego stronach."

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:9
msgid "Other languages will still be available."
msgstr "Inne języki nadal będą dostępne."

#. Type: string
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:19
msgid "Geneweb daemon listening port:"
msgstr "Port nasłuchiwania deamona geneweb:"

#. Type: string
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:19
msgid ""
"The port used by the geneweb daemon (gwd) for incoming connections may be "
"configured here."
msgstr ""
"Możesz skonfigurować port, na którym będzie nasłuchiwał daemon geneweb (gwd)."

#. Type: string
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:19
msgid "Choose a port number above 1023 for the port gwd will listen to."
msgstr "Wybierz port dla gwd o numerze wyższym od 1023."

#. Type: string
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:19
msgid "If unsure, leave the default value of 2317."
msgstr "Jeśli nie jesteś pewien, zostaw domyślną wartość 2317."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Default
#: ../geneweb.templates.master:28 ../gwsetup.templates:14
msgid "Manual"
msgstr "Ręcznie"

#. Type: select
#. Default
#. Type: select
#. Choices
#: ../geneweb.templates.master:29 ../gwsetup.templates:13
msgid "Always on"
msgstr "Zawsze włączaj"

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:30
msgid "Geneweb start mode:"
msgstr "Rodzaj uruchamiania Geneweb:"

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:30
msgid ""
"The Geneweb daemon gwd can be launched automatically at startup, manually by "
"the system administrator, or by any user when it is needed."
msgstr ""
"Demon Geneweb, gwd, może być uruchamiany automatycznie przy starcie systemu, "
"ręcznie przez administratora lub przez użytkownika wtedy, gdy jest on "
"potrzebny."

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:30
msgid ""
"If you choose \"Always on\", Geneweb will be launched at the system startup."
msgstr ""
"Jeśli wybierzesz \"Zawsze włączaj\", Geneweb będzie uruchamiany podczas "
"uruchamiania systemu."

#. Type: select
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:30
msgid ""
"If you want to prevent the automatic startup of Geneweb, for example if you "
"prefer to run it as a CGI program, then choose \"Manual\"."
msgstr ""
"Jeśli chcesz zapobiec automatycznemu uruchamianiu Geneweb, przykładowo chcąc "
"uruchamiać go jako program CGI, wybierz \"Ręcznie\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:41
msgid "Old directory /var/geneweb not removed"
msgstr "Stary katalog /var/geneweb nie usunięty"

#. Type: note
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:41
msgid ""
"Previous versions of both official and unofficial packages for Geneweb used "
"non FHS-compliant /var/geneweb directory for storing databases."
msgstr ""
"Poprzednie wersje zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych pakietów Geneweb "
"do przechowywania bazy danych korzystały z katalogu /var/geneweb, który nie "
"jest zgodny z FHS."

#. Type: note
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:41
msgid ""
"It has been detected that this directory was used on your system. Some files "
"have been moved from there to /var/lib/geneweb but the geneweb installation "
"scripts found some unexpected files in /var/geneweb."
msgstr ""
"Wszystko wskazuje na to, że ten katalog jest używany również w Twoim "
"systemie. Niektóre pliki zostały przeniesione do /var/lib/geneweb, jednak "
"skrypty instalacyjne geneweb znalazły również nieznane pliki w /var/geneweb."

#. Type: note
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:41
msgid ""
"Thus the directory has been left intact. It is highly recommended that you "
"check the remaining files there and move them to /var/lib/geneweb, then "
"remove the /var/geneweb directory."
msgstr ""
"Z tego powodu katalog pozostał nienaruszony. Zaleca się, by sprawdzić "
"pozostałe pliki i przenieść je do /var/lib/geneweb, po czym usunąć katalog /"
"var/geneweb."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:56
msgid "Remove Geneweb database directory on package purge?"
msgstr "Czy usunąć katalog z bazą danych Geneweb podczas czyszczenia pakietu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:56
msgid ""
"Geneweb's databases will be stored in the database directory /var/lib/"
"geneweb. These databases may be put there by authorized users who must be "
"members of the \"geneweb\" group."
msgstr ""
"Bazy Geneweb będą przechowywane w katalogu /var/lib/geneweb. Te bazy danych "
"mogą być tam umieszczane przez autoryzowanych użytkowników należących do "
"grupy \"geneweb\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:56
msgid ""
"Please choose whether you want to remove databases automatically when "
"purging the package (completely removing it)."
msgstr ""
"Czy chcesz automatycznie mieć usuwane bazy danych podczas czyszczenia "
"pakietu (całkowite usuwanie)?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:56
msgid ""
"THIS WOULD ERASE USER-OWNED DATA. You have to be sure if you accept the "
"purge."
msgstr "TO USUNIE DANE UŻYTKOWNIKÓW. Musisz mieć pewność, że tego chcesz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../geneweb.templates.master:56
msgid ""
"Note that if this directory is empty at the time you purge or simply remove "
"the package, it will always be automatically removed."
msgstr ""
"Pamiętaj, że jeśli ten katalog jest pusty podczas czyszczenia lub zwykłego "
"usuwania pakietu, będzie on automatycznie usuwany."

#. Type: string
#. Description
#: ../gwsetup.templates:4
msgid "Gwsetup daemon listening port:"
msgstr "Port nasłuchiwania demona geneweb:"

#. Type: string
#. Description
#: ../gwsetup.templates:4
msgid ""
"The port used by the gwsetup daemon for incoming connections may be "
"configured here."
msgstr ""
"Tutaj możesz skonfigurować port na którym będzie nasłuchiwał demon gwsetup."

#. Type: string
#. Description
#: ../gwsetup.templates:4
msgid "Choose a port number above 1023 for the port gwsetup will listen to."
msgstr "Wybierz port dla gwsetup o numerze wyższym niż 1023."

#. Type: string
#. Description
#: ../gwsetup.templates:4
msgid "If unsure, leave the default value of 2316."
msgstr "Jeśli nie masz pewności, zostaw domyślną wartość 2316."

#. Type: select
#. Description
#: ../gwsetup.templates:15
msgid "Gwsetup start mode:"
msgstr "Rodzaj uruchamiania Gwsetup:"

#. Type: select
#. Description
#: ../gwsetup.templates:15
msgid ""
"The Gwsetup daemon can be launched automatically at startup, manually by the "
"system administrator, or by any user when it is needed."
msgstr ""
"Demon Gwsetup może być uruchamiany automatycznie przy starcie systemu, "
"ręcznie przez administratora lub przez użytkownika wtedy, gdy jest on "
"potrzebny."

#. Type: select
#. Description
#: ../gwsetup.templates:15
msgid ""
"If you choose \"Always on\", gwsetup will be launched at the system startup."
msgstr ""
"Jeśli wybierzesz \"Zawsze włączaj\", gwsetup będzie uruchamiany podczas "
"startu systemu."

#. Type: select
#. Description
#: ../gwsetup.templates:15
msgid ""
"If you want to prevent the automatic startup of gwsetup, then choose \"Manual"
"\"."
msgstr ""
"Jeśli chcesz zapobiec automatycznemu uruchamianiu gwsetup, wybierz "
"\"Ręcznie\"."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: