[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

graag steun voor bug-report (was: Re: [lists.debian.nl] Bug#342569: lists.debian.org: request for debian-events-nl mailing list)Op do  8 dec 2005 om 06:14:28 +0100 schreef Jeroen van Wolffelaar:
> On Thu, Dec 08, 2005 at 05:39:56PM +0100, Joost van Baal wrote:
> > Could debian-events-nl@lists.debian.org please get created?
> 
> Seconded.

Dank je!

Kunnen andere developers@debian.nl-subscribers deze bug misschien ook
steunen?  Stuur dan een mailtje zoals Jeroen stuurde naar
342569@bugs.debian.org.  Dat verhoogt de kansen op een snelle
afhandeling.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: