[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[lists.debian.nl] alweer: verhuizen van deze lijstHoi,

Danny ter Haar, de eigenaar van het debian.nl-domein, is naar de
Verenigde Staten verhuist en wil van zijn Nederlandse zaken af.
www.debian.nl en andere debian.nl-services worden nu verplaatst.  Ik
denk echter niet dat iemand zin heeft developers@[lists.]debian.nl te
gaan hosten (tenzij iemand heel snel opstaat en belooft dat ze dat
binnen een week of 3 voor mekaar kan krijgen).

Paul Slootman: kun je me in een privé-mail vertellen hoeveel mensen nu
geabonneerd zijn, en eventueel de lijst van subscribers geven?

Heeft iemand een compleet archief van de lijst, liefs in mbox-formaat?
Kan dat op een publieke URL gezet worden? (Ikzelf heb wel wat vanaf
begin 2001.)

Ik ben van plan de volgende bug te posten:

----------------------------------------------------------------------

To: Debian Bug Tracking System <submit@bugs.debian.org>
Subject: lists.debian.org: request for debian-events-nl mailing list

Package: lists.debian.org
Severity: wishlist

Hi,

Could debian-events-nl@lists.debian.org please get created?  Since this
list will be the new home for a long-existing list, it'd be cool if the
current subscriber-list could move along with it.  I'll sent that in a
private mail [FIXME].  I'll also sent an URL of the current list-archive in
mbox-format in that mail.  It'd be very nice if this could get published
on the webarchive. [FIXME]


Name:

 debian-events-nl

Rationale:

 This list would be the new home for developers@debian.nl aka
 debdev@info.cistron.nl.  This list was started before 2001-02; every
 month a couple of posts are done.  It is used mainly to announce
 meetings and keysigning parties of Dutch Debian Developers.

 We ask for moving this list to increase its visibility, and also
 since the current hoster is leaving the Netherlands; the server is
 going off line.

 [FIXME: aantal abonnees]

Short description:

 Local Debian events in the Netherlands

Long description:

 Announcements of small meetings and keysigning parties of Dutch
 Debian Developers, and other discussions of interest mainly for
 Debian people in the Netherlands.  Both posts in Dutch and English
 are common.

Category:

 Miscellaneous Debian

Subscription Policy:

 open

Post Policy:

 open

Web Archive:

 yes

----------------------------------------------------------------------

Als je vind dat bepaalde zaken beter anders regeld kunnen worden, zeg
dat dan snel.  (De naam van de lijst zou b.v. misschien beter
debian-devel-dutch@lists.debian.org kunnen zijn.)

Misschien dat het web-archief beter achterwege kan blijven: Debian heeft
_geen_ anti-spambot mangling in de webarchieven.

Als we het eens zijn, en de bug ge-post is, dan helpt het als andere
mensen op de bug reageren en ook laten blijken geïnteresseerd te zijn in
de nieuwe lijst.  (Zoals je weet zal de bug op
http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=lists.debian.org te
zien gaan zijn.)

Groeten,

Joost


Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: